Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vyko respublikinė mokslinė-praktinė etikos ir filosofijos mokytojų, VDU Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedros dėstytojų, bendrojo ugdymo mokyklų 10-12 klasių mokinių konferencija „Žmogaus kaip individualybės vaidmuo visuomenėje“, kurią organizavo Kauno Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir etikos mokytojų metodinis būrelis.

Šių metų konferencijoje dėstytojai, mokytojai, mokiniai analizavo žmogaus individualybės raišką, vietą bei vaidmenį visuomenėje, asmenybės dorinių nuostatų formavimo(si) ir raidos galimybes. VDU Edukologijos katedros dėstytoja dr. Odeta Norkutė pranešime „Ar keičiasi jauno žmogaus svarba šiuolaikinėje visuomenėje mūsų akimis?“ nagrinėjo X, Y, Z kartų mąstymo ypatumus, tarpusavio bendravimą, skirtingas vertybes. Kauno Antano Smetonos gimnazijos istorijos mokytoja Kristina Statkutė pranešime „Koks turi būti tikras lyderis: mokytojo lyderystė siekiant sėkmingo kasdienio darbo su mokiniais“ atskleidė, kokiais lyderystės principais remiantis mokykloje, organizuojamas kasdienis mokytojų darbas su mokiniais, kaip lyderystė lemia organizacijos veiklą, kaitos procesus, vizijos ir tikslų įgyvendinimą.

Įdomias etines įžvalgas pranešimuose pateikė ir konferencijoje dalyvavę mokiniai. Individo ir masių santykį analizavo Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokiniai Urtė Čaplikaitė ir Nerijus Babrauskas (mokytoja Nijolė Baliukevičienė), Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokiniai Lukas Nagelė ir Rokas Žvirblis (mokytoja Rūta Bylienė), Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinės Gabrielė Butkutė ir Emilija Gedminaitė (mokytoja Neringa Zaveckienė). Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokinė Nijolė Petronytė (mokytoja Nijolė Baliukevičienė) ir Kauno „Varpo“ gimnazijos mokinys Mykolas Mockus (mokytoja Skaistuolė Šimkevičienė) savo pranešimuose ieškojo atsakymo į klausimą: intelektualumas – įgimtas ar įgytas? Lyderio charakterio savybes bei dorybes, lyderystės raiškos problemas svarstė Kauno „Varpo“ gimnazijos mokinė Agnė Baltulionytė (mokytoja Skaistuolė Šimkevičienė), Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinės Justina Vaitkutė ir Rūta Zlatarinskaitė (mokytoja Neringa Zaveckienė), Kauno Antano Smetonos gimnazijos mokinys Kipras Zabeliauskas (mokytoja Kristina Statkutė). Konferencijos dalyviai daug dėmesio skyrė profesijos pasirinkimo aktualijoms, kurias savo pranešimuose aptarė Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos mokinė Evelina Raznauskaitė (mokytoja Kristina Tichomirova), Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro mokinys Rokas Galvonas (mokytoja Egidija Kontrimienė). Mokytojos Neringos Zaveckienės mokiniai Rugilė Čepaitytė ir Gytis Vėjelis iš Kauno „Saulės“ gimnazijos pristatė pranešimą, kuriame siekė atsakyti į klausimą: dvasia ar materija turi didesnę įtaką? Kūrybą kaip savęs atradimo būdą ir savirealizaciją nagrinėjo Kauno „Aušros“ gimnazijos mokinės Emilija Bartkutė ir Violeta Eizentaitė (mokytoja Daiva Mikučionienė). Kauno „Santaros“ gimnazijos mokinys Tautvydas Kiršys (mokytoja Vitalija Zujevaitė) pranešime svarstė, kaip tampama klasiku.

Etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Polina Žemaitienė apibendrino konferencijoje skaitytus pranešimus, kurie atskleidė puikius mokinių gebėjimus suprasti ir analizuoti žmogaus individualybės fenomeną dabarties visuomenės kontekste, išreiškė jaunosios kartos vertybinio apsisprendimo patyrimus, poreikius bei siekius. Visiems dalyvavusiems buvo įteiktos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos ir atminimo dovanėlės.

Kauno etikos mokytojų metodinis būrelis už pagalbą organizuojant respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Žmogaus kaip individualybės vaidmuo visuomenėje “ dėkoja Kauno Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Verai Vasiljevai, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorei Rasai Bortkevičienei, metodininkei Zitai Verbickienei, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus darbuotojams.

Polina Žemaitienė, etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,

Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė


Additional information