Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklas, drauge su miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriumi bei Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, organizuoja respublikinę konferenciją „Besimokančių mokyklų gerosios patirties sklaida ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo aspektu“. Konferencija vyks 2015 m. gegužės 14 d. Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinėje mokykloje. Pradžia – 13 val.

Kviečiame dalyvauti.

Konferencijos nuostatai

Registracijos anketa pranešėjams, reikalavimai pranešimams

Additional information