lpuma_logo.gifKauno Panemunės pradinėje mokykloje įvyko LPUMA (Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų asociacijos) steigiamasis suvažiavimas – konferencija. Po meninės raiškos studijos „Nuojauta“ vaikų parodyto pavasarinio vaizdelio suvažiavimo dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas, Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas dr. Antanas Bagdonas, pavaduotoja dr. Ona Visockienė, vyriausioji specialistė Dileta Tindžiulienė. Suvažiavime pranešimus skaitė Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vedėja dr. Vilija Adaškevičienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė Ramutė Mečkauskienė, ŠMM Ugdymo plėtotės centro ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja Asta Rudienė, projekto ,,Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ II etapo vadovė Eglė Melnikė.

           LPUMA prezidente išrinkta Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Asta Burbienė.

Išrinktoji asociacijos taryba atstovauja visoms Lietuvos apskritims. Asociacijos motto „Nuo mažo vaiko – iki didelio žmogaus“.


 

Additional information