Kauno pedagogų kvalifikacijos centre gegužės 8 d. vyko respublikinė mokyklų gerosios patirties sklaidos konferencija „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“, kurios tikslas - išryškinti ir skleisti ugdymo įstaigų sėkmingą patirtį siekiant mokyklos pažangos.

Konferencijoje dalyvavo dr. Rita Dukynaitė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių  programų biuro vedėjo pavaduotoja, Zenonas Abramavičius, Kauno miesto mero padėjėjas,  Gražvydas Kazakevičius, Nacionalinės mokyklos vertinimo agentūros (NMVA) direktorius, Irena Marcinkevičienė, Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, doc. dr. Ona Visockienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Švietimo, kultūros, turizmo plėtros reikalų valdybos ir Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistai, ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai.

Susirinkusiuosius pasveikino Kauno  miesto mero patarėjas Z. Abramavičius, padrąsino neišsigąsti naujų iššūkių, palinkėjo ištvermės ir sėkmės įgyvendinant švietimo politiką, konstruktyvaus darbo konferencijoje.

Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja doc. dr. O. Visockienė pasidalijo mintimis, kaip kilo idėja surengti šią konferenciją. Ji akcentavo, kad Kauno mieste mokyklose vyko išorinis vertinimas, kurio rezultatai parodė stipriąsias ir silpnąsias veiklų sritis, pasidžiaugė, kad vadovai aktyviai atsiliepė į kvietimą dalyvauti konferencijoje ir pasidalyti gerąja patirtimi, išryškinant sėkmingas ugdymo įstaigos veiklas, atskleisti mokyklos kultūros savitumą, išskirtinumą, išryškinant sėkmingų pamokų ypatumus, atkreipiant dėmesį į geriausius mokinių pasiekimus ir pažangą lemiančius veiksnius.

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė dr. Rita Dukynaitė – „Mokinių pasiekimų gerinimas – sėkmingos mokyklos sąlyga“  ir G. Kazakevičius – „Veiksniai, darantys įtaką mokinių pasiekimams“.

            Antroje konferencijos dalyje darbas vyko grupėse. Pranešėjai ir dalyviai pasiskirstė į grupes, kuriose buvo pristatyti ugdymo įstaigos stiprieji veiklos aspektai, diskutuota.

Darbo grupę „Mokyklos kultūra“  moderavo Jolanta Gulbinienė – Kauno „Veršvų“ vidurinės mokyklos direktorė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja ir Ina Petkevičienė  – Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, NMVA kuruojančioji išorės vertintoja. Buvo pristatyti 8 pranešimai.

Gausiausiai pranešimų skaityta grupėje „Ugdymas ir mokymasis“, kurią  moderavo Ilmantė Bagdonė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos vyriausioji specialistė; NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja ir Vilija Demjanova – Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, NMVA išorės vertintoja.

            Nemažą dalyvių dalį sudomino sritis „Pasiekimai“, kurią moderavo Palmira Talijūnienė – Kauno šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos direktorė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja ir Jūratė Slavinienė – Kauno Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, NMVA išorės vertintoja.

            Grupę „Pagalba mokiniui“ moderavo Stanislovas Milašius – Kauno Kovo 11-osios vidurinės mokyklos direktorius, NMVA išorės vertintojas ir Deimantė Karaliūtė – Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, NMVA išorės vertintoja. Buvo perskaityti 7 pranešimai.

Darbo grupę „Mokyklos strateginis valdymas“ moderavo Nerija Baltrėnienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos vyriausioji specialistė, NMVA kuruojančioji išorės vertintoja ir Sigitas Alubauskas, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos direktorius,  NMVA išorės vertintojas.

            Iš viso buvo perskaityti 39 pranešimai, kurių autoriai – ugdymo įstaigos vadovai ir vadybinės komandos. Šie straipsniai bus išspausdinti leidinyje „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“.

            Konferencijos svečiai ir dalyviai aplankė Centre veikiančią Kauno miesto ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos parodą „Sėkminga vadyba: mokyklos pažangos link“, kurioje pristatomos sėkmingos ugdymo įstaigų veiklos.

Susirinkusiesiems koncertavo Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazijos stygininkų ansamblis. Vadovė mokytoja ekspertė Ramunė Bandzaitytė, koncertmeisterė – Lina Krėpštaitė.

{ppgallery}nuotraukos/konferencijos/2014-05-13-sekminga-vadyba{/ppgallery}

Additional information