Plenarinis posėdis

  A.Gavenauskas.pdf 848.76 Kb

  D.Šilekienė.pdf 1.52 Mb

  J.Nemanienė-ŠMM.pdf 1.27 Mb

  L.Galkutė.pdf 810.69 Kb

  V.Mildažienė.pdf 1.71 Mb

1 gr. Darnus vystymasis ikimokykliniame ugdyme

  A.Šaulienė.pdf 133.36 Kb

  D.Simanauskienė.pdf 710.98 Kb

  Kodelčiukas.pdf 2.56 Mb

  L.d.Boružėlė.pdf 915.82 Kb

  R.Bibdokaitienė.pdf 595.80 Kb

  R.Kalinauskienė.pdf 539.33 Kb

  S.Gudeliūnienė.pdf 407.67 Kb

2 gr. Ekologijos pradžiamokslis

  D.Dambrauskienė.pdf 1.35 Mb

  D.Saviečienė.pdf 2.51 Mb

  D.Usonienė.pdf 119.43 Kb

  L.d.Drevinukas.pdf 3.10 Mb

  L.d.Klevelis.pdf 2.61 Mb

  R.Apolianskaitė-KaunoŠvara.pdf 374.88 Kb

  V.Masaitienė.pdf 122.28 Kb

3 gr. Darnos versmės

  L.Griauslytė-AplinkosApsaugosSkyrius.pdf 1.23 Mb

  P.Martinaitis.pdf 1.38 Mb

  Panevėžio.r.RaguvosGimnazija.pdf 3.18 Mb

  R.Bubelevičienė.pdf 1.26 Mb

  V.Kepežinskienė.pdf 136.18 Kb

  VilniausŽemynosGimnazija.pdf 1.11 Mb

4 gr. Darnaus vystymosi kompetencijų ugdymas

  E.Bitvinskaitė.pdf 2.75 Mb

  Kauno.r.EžerėlioVidurinėMOkykla.pdf 1.98 Mb

  PanevėžioMintiesGimnazija.pdf 468.09 Kb

  PanevėžioMintiesGimnazija2.pdf 2.87 Mb

  U.Tumavicienė.pdf 3.54 Mb

5 gr. Ekologinės kultūros ugdymas

  A.Klovienė.pdf 695.77 Kb

  G.Rakauskienė.pdf 509.91 Kb

  J.Klibavicienė.pdf 1.30 Mb

  J.Stankaitienė.pdf 256.50 Kb

  K.Celiešiūtė.pdf 684.86 Kb

  KaunoDariausIrGirėnoGimnazija.pdf 878.69 Kb

  KMAIKolegija.pdf 2.32 Mb

  Z.Petraitytė.pdf 2.09 Mb

6 gr. Ekologinio ugdymo įvairovė formaliajame ir neformaliajame švietime

  A.Rašytinienė.pdf 1.26 Mb

  B.Žeimienė.pdf 757.94 Kb

  B.Diliautienė.pdf 1.13 Mb

  D.Statkevičius.pdf 551.27 Kb

  G.Štaraitė.pdf 1.49 Mb

  I.Stuknienė.pdf 666.56 Kb

  JurbarkoVytautoDidžiojoVidurinėMokykla.pdf 1.32 Mb

Additional information