Kauno lopšelis – darželis „Želmenėlis“ kartu su Lietuvos švietimo pagalbos asociacija bei Kauno pedagogų kvalifikacijos centru pakvietė Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovus, pavaduotojus ugdymui, auklėtojus bei švietimo pagalbos specialistus į antrąjį tęstinį nacionalinį edukacinių idėjų plėtotės projekto „Edukacinės vizijos: inovacija kitaip 2014“ etapą. Edukacinės kūrybinės idėjų dirbtuvės, skirtoss motyvuojančių edukacinių aplinkų kūrimui per projektines veiklas. Į Kauną atvykę pedagogai kūrė etosą, mokėsi judesio, spalvų ir kalbos pajautimo per menines inovatyvias veiklas, šoko, dainavo, stebėjo vaikų madų demonstraciją.

Darželio direktorė Lina Bagdanavičienė, sveikindama susirinkusiuosius, akcentavo, jog įstaigos etosas – tai visų pirma žmonės, ir, siekiant sukurti kokybišką mikroklimatą, palankų ir vaikui, ir pedagogui, pirmiausia reikia įvertinti žmogiškųjų išteklių galimybes, o tik paskui finansinius resursus.

Susirinkusius svečius pasitiko įspūdingi personažai: futboliukas Bumsis, katinas Garfildas, zebras ir kiti, kurie atnešė pirmąsias edukacines užduotis ir įpareigojo svečius ir viešnias kūrybiškumui.

Renginio aktyviąsias veiklas vedusi darželio „Želmenėlis“ švietimo pagalbos specialistų komanda (Jurga Legienė, Lina Vorobjovienė, Livija Žukauskienė, Ieva Gružauskaitė) mokė susirinkusiuosius kūrybinių galių plėtojimo, derindamos judesį, spalvą, kalbą, sukurdamos ištisą impresijos harmoniją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Koriznienė, pristačiusi įstaigoje vykdomus projektus bei juos paįvairinusi vaikų madų demonstravimu lauko erdvėse, įtikino, jog kūrybai nereikia daug išteklių, tereikia didelio noro ir viskas pavyks. Pedagogai projektavo edukacines erdves, kurias patys pristatė, modeliavo situacijas bei įveikė visas užduotis, kurias ši specialistų komanda beveik kasdien atlieka su vaikais.

Antroje dalyje Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė Saulė Šerėnienė pristatė projektų rengimo gaires, rėmėjų paieškos galimybes, viešųjų ryšių panaudojimo subtilybes, kurios padeda ne tik įgyti idėjoms finansinį pagrindą, tačiau ir atveria gerokai platesnes erdves. Susirinkusieji buvo mokomi, kaip tinkamai pristatyti savo įstaigą, kad būtų įdomūs verslo rėmėjams, susipažino su projektų paieškos sistemomis.

Apibendrinus dienos veiklas, dalyviai skirstėsi nenoriai, nes buvo nenutrūkstamai įtraukti į valiūkiškus žaidimus, kurių metu mokėsi, dalinosi įspūdžiais. Už edukacinių inovacijų plėtotę Lietuvoje direktorė L.Bagdanavičienė ir pavaduotoja ugdymui S.Koriznienė apdovanotos LR Seimo švietimo, kultūros ir mokslo  komiteto padėkos raštais. Atsisveikindami dalyviai pageidavo daugiau tokių renginių, nes neišsemiama praktinė patirtis labai reikalinga kasdienėse veiklose. Ant įspūdingai sumodeliuotos atsiliepimų sienos nebuvo nei vieno lapelio, ko gi trūko..  Reikia tikėti, kad tokia inovacijų ir impresijos vadyba prigis ne vienoje įstaigoje, ir šis novatoriškas startas bus švyturiu kitiems.

                        Lina Bagdanavičienė, Kauno lopšelio – darželio „Želmenėlis“ direktorė

                           Saulė Šerėnienė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė

 

 

Additional information