Jau trečias tūkstantmetis vaikai ir suaugusieji laukiame kažko naujo, šviesaus, džiugaus. Nykus šiųmetis laukimas – žiema besniegė, murzina. Todėl dar didesnė viltis, kad tai praeis, baigsis. Kaip ir kasmet pradėjo ilgėti dienos, vis daugiau šviesos gamtoje. Tačiau mūsų vidinės šviesos šaltinis – užgimęs DIEVO sūnus. Ir šiemet JIS gimė bejėgio kūdikio pavidalu. Ar nuoširdžiai JĮ priėmėme, ar patikėjome JO meile mums?

Jau dvylikti metai mokėmės Šv. Kalėdų laukimą įprasminti paprastomis dailės priemonėmis, daugiausia balto popieriaus kalba. Žadinome vaikų vaizduotę, šventumo nuotaikas.

2011 m. lapkričio mėn. organizuotame seminare bandėme suprast šiuolaikinio modernaus ir kartu sakralaus meno esmę pasitelkdamos menotyrininko Igno Kazakevičiaus, pranciškono br. Bernardo bei dailininkų Vido Pinkevičiaus ir Juozo Vosyliaus mintis. Gilinomės į Kristaus gimimo slėpinį, atskleistą pasaulio dailės šedevruose viduramžiais, renesanso laiku ir šiomis dienomis.

Pedagoges kvietėme pamąstyti, ar mokome vaikus gerumo – ar ugdome aukštesniąsias dvasines vertybes. Ar sudarome galimybes išbandyti, pajusti, pažinti dailės raiškos ypatumus?

85 darželius lankančių vaikų ugdytojos džiaugėsi netradicine technika – praplėstomis popieriaus galimybėmis. Kaip pernai, taip ir šiemet, seminaro idėjomis, išmokta nauja technika auklėtojos, grįžę į darbą, sudomino ir kitas pedagoges, vaikų tėvus. Ažūrinėmis popieriaus kompozicijomis puošė savo įstaigas, susižavėjusios mamos pačios išmoko pasidaryti puošmenas ir dabino namus. Pedagogės teigia, kad seminaras paskatino atsisakyti blizgučių ir naudoti daugiau baltos spalvos.

Seminaro dalyvės išmoko kurti darbus iš šlapio popieriaus masės (jie eksponuojami Kauno pedagogų kvalifikacijos centre). O pedagogių veiklos su vaikais darželyje rezultatus matome parodoje, kuri eksponuojama Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos Parapijos namuose ir veiks iki 2012 m. vasario 17 d.

Iš pirmo žvilgsnio ši vaikų popieriaus plastikos paroda žavi adventinėmis dekoratyvinėmis kompozicijomis. Pedagogėms ir vaikams patiko lipdyti iš tirštos šlapio balto popieriaus košės. Maži ir didesni (parodos rengėjų sukomponuoti į grupes) ažūriniai darbai primena šerkšną, snieguotos žiemos įspūdį. Efektingi balto popieriaus kūriniai atrodo tarsi mezginiai. Kabančių kompozicijų baltumas kuria subtilią sakralią šventinę nuotaiką, iš išorės neefektingą spalvomis, blizgesiu (lyginant su miesto, prekybos centrų erdvėmis). Parodos vertę didina tai, kad, atidžiau pasigilinę į darbų užrašus, matome, jog įstaigų bendruomenės prieškalėdiniame pasaulio reikalų šurmulyje iš tiesų gyveno DIEVO sūnaus laukimo būsenomis. Darbų komentarai, kuriuos užrašė pedagogės, rodo autentiškas adventines vaikų nuotaikas, nuoširdžius išgyvenimus.

Nuo 2004 m. kasmet rengiamų tradicinių projektų „Seminaras pedagogėms-vaikų dailės paroda“ sumanytojos ir vykdytojos yra Kauno menų darželio „Etiudas“ direktorė Regina Žukauskienė, metodininkė organizatorė Rimanta Adomaitienė ir Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ auklėtoja, dailininkė Dainora Čižinauskienė. Sėkmingai prisijungė ir „Etiudo“ vyresnioji auklėtoja, menotyrininkė Dovilė Talačkaitė bei „Etiudo“ dailės pedagogė metodininkė, dailininkė Lina Statkevičienė.

Parodos kuratorės Kauno ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos pirmininkė D. Čižinauskienė ir L. Statkevičienė.

Dr. R. Adomaitienė 

Nuotraukos

1

2

3

4

5

Additional information