Programos, vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje

Eil. Nr.

Kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas, akreditacijos Nr.

Programos akreditacijos terminas

Patvirtinimas  (Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymo numeris)

1.

„Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir pasiekimų vertiniams: Suomijos patirtis“, akreditacijos Nr. 213000283.

2018-05-11

2015-05-12 įsakymas Nr. VK-68

2.

„Kūrybingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 211000185.

2018-11-15

2015-11-16 įsakymas
Nr. VK-149

3.

„Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 211000272

2019-02-12

2016-02-12 įsakymas Nr. VK-17

4.

„Airijos švietimo įstaigų bendruomenių narių tarpusavio santykiai – kokybiško ugdymo pagrindas“, akreditacijos Nr. 213000794

2019-06-02

2016-06-03 įsakymas Nr. VK-80

5.

„Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izraelio patirtis“, akreditacijos Nr. 213000822

2019-10-03

2016-10-04 įsakymas Nr. VK-120

6.

„Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 213001028

2018-02-27

2017-02-28 įsakymas Nr. VK-20