Apie metodinę veiklą

 

  • Mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių pasitarimai.
  • Metodinės dienos.
  • Gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas ir vertinimas (seminarų organizavimas).
  • Edukacinės išvykos.
  • Konferencijos.
  • Parodos.
  • Atviros pamokos.
  • Gerosios edukacinės patirties duomenų  banko kaupimas ir sklaida.
  • Metodinių priemonių kūrimas (CD, leidiniai).
  • Metodinės literatūros kaupimas ir sklaida.