Katalogai ir nuostatai

Skelbimo data

 

Pavadinimas

Nuostatai

Katalogas

2021-01-09  

Akcijos „Mes prieš rūkymą“, skirta tarptautinei nerūkymo dienai paminėti, katalogas.

  atsiųsti
2020-10-13  

Tarptautinio bendrojo ugdymo įstaigų įvairių gebėjimų mokinių edukacinio virtualaus projekto-parodos „Namų mokymas. Patirtys ir iššūkiai“, skirto mokymosi šeimoje dienai paminėti katalogas.

  atsiųsti
2020-07-01  

Tarptautinis ikimokyklinio ir ankstyvojo amžiaus vaikų projektas „Žaidžiame drauge” darbų katalogas. 

  atsiųsti
2020-06-23  

Tarptautinio projekto „Knygos savaitė“, skirto Europos logopedo dienai paminėti, vykdytų veiklų katalogas.

  atsiųsti
2020-06-12  

 Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kalbos ugdymo projekto „Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai“ katalogas. 

  atsiųsti

2020-06-08

 

 Tarptautinės švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų metodinių priemonių parodos „Suvokiu erdvę“ katalogas.  

 

atsiųsti

2020-06-04  

 Respublikinės virtualios ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų parengtų metodinių priemonių parodos ,,Kalbos garsų diferencijavimas“, vykusios 2020 m. balandžio 17 - 30 d., metodinių priemonių katalogas. 

  atsiųsti

 

 

 

    Archyvas