Birželio 15 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre savivaldybės darbuotojams buvo pristatytas ES struktūrinių fondų projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas: informavimas, motyvavimas, konsultavimas, mokymai“. Informaciniame renginyje dalyvavo Kauno miesto Švietimo ir sporto komiteto pirmininkė Antanina Medviedevienė, Socialinio, sveikatos ir šeimos reikalų komiteto nariai: Loreta Kudarienė, Algimantas Kurlavičius bei projekto partneriai. 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė pasidžiaugė projekto rezultatais ir nauda. Pasak direktorės, šio projekto įgyvendinimas padėjo asmenims, dėl šeimos įsipareigojimų nedirbantiems ar negalintiems visaverčiai dalyvauti darbo rinkoje, pasirūpinti globojamaisiais, didinant paslaugų prieinamumą ir lankstumą, skatinant darbo organizavimo formų įvairovę, ugdant tolerantišką požiūrį į šeimos įsipareigojimų turinčius darbuotojus.

Projektas buvo skirtas vienišiems asmenims, auginantiems vaikus iki 10 metų (vieną ir daugiau), slaugantiems neįgalų ar senyvo amžiaus šeimos narį ar artimą giminaitį (tėvus, senelius, brolius ar seseris), asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus. Projekto mokymų, tobulinančių bendruosius įgūdžius (anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, socialinių įgūdžių ugdymo, psichologinio atsparumo) metu buvo prižiūrimi vaikai, neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys; vykdomos konsultacijos; besimokantiesiems suteikiama stipendija. Dirbantiesiems buvo rengiami mokymai (teisiniais, lyčių lygybės darbe temomis) bei konsultacijos apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, teikiamos vaikų ir neįgaliųjų bei senyvo amžiaus asmenų priežiūra. Projekto veiklas Centras įgyvendino kartu su Kauno kartų namais, Kauno ir Telšių miestų socialinių paslaugų centrais, labdaros ir paramos fondu „Tavo galimybė”, Aleksoto katalikių moterų draugija, UAB „Pirmas žingsnis“. Partnerinių institucijų darbuotojų kompetencija, patirtis suteikė tikslinės grupės atstovams kokybiškas, efektyvias paslaugas.

Projekto vykdytojai ir dalyviai dėkoja Kauno miesto savivaldybės administracijai už pritarimą šio projekto įgyvendinimui savivaldybės teritorijoje.  

{ppgallery}nuotraukos/kita/2011-06-16{/ppgallery}

Additional information