AAAKauno pedagogų kvalifikacijos centras, tęsdamas vertingos patirties sklaidą, kartu su Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, organizavo metodinį renginį, siekdamas Respublikos pedagoginę bendruomenę supažindinti su gimnazijos patirtimis, kviesdamas prisitaikyti vertingos patirties pavyzdžius, perimti geras idėjas.

Kas yra gera mokykla? Atsakymų galėtų būti daug: tai mokykla, kurioje mokiniams gera ir įdomu mokytis, kurioje sukurtos saugios ir modernios aplinkos, mokiniai randa daug įvairių ir įdomių popamokinių užsiėmimų, jaučiasi svarbiais bendruomenės nariais, jie yra girdimi, matomi ir suprantami.

Tai mokykla, kurioje dirba mokytojai, mylintys savo darbą, kuriems rūpi, kad jų mokiniai patirtų sėkmę, kurie inovatyviai organizuoja pamokas ne tik įstaigoje, bet ir už jos ribų. Tai mokykla, kurios neriboja sienos. Ar visa tai gali būti vienoje mokykloje? Taip apie geros mokyklos koncepcija samprotavo gimnazijos direktorė Rita Mikalauskienė. Ji konstatavo, kad gimnazijos misija – sudaryti sąlygas kiekvienam besimokančiam įgyti kokybišką bendrąjį išsilavinimą kartu su savitu ekologijos ir  aplinkos technologijų  ugdymu, ugdant brandžią, gebančią savarankiškai pasirinkti veiklos strategijas ir  atsakingai veikti asmenybę, suteikiant jai savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padedant tobulinti savo gebėjimus tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu bei sudarant prielaidas sėkmingai ateities karjerai.

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija yra pirmoji Lietuvoje ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo krypties ilgoji gimnazija. Savo veiklą grindžia vertybėmis, mokslo pažanga ir pozityvia lyderyste. Modernios mokymosi priemonės, STEAM ir patirtinio mokymo metodai, pamokos švietimo partnerių edukacinėse erdvėse ar natūralioje gamtinėje aplinkoje ugdymo procesą paverčia įdomiu ir džiaugsmingu procesu. Šioje gimnazijoje Jūs esate kūrėjai, atradėjai, ekologiškos aplinkos puoselėtojai. Drauge su mokytojais, švietimo partneriais rengiate projektus, sužinote apie inovatyvius mokslininkų pasiekimus aplinkosaugos srityje, dalinatės bendru rūpesčiu išsaugoti gamtą, jos išteklius. „Žemės ir mūsų vaikų ateitį kuriame šiandien“ – toks filosofinis šūksnis įpareigoja atsakingai žvelgti į aplinką ir šalia esantį žmogų, gyventi darnoje su savimi ir supančia aplinka. Greta bendrojo ugdymo turinio dalykų papildomai mokotės atlikti gamtamokslinius tyrimus, taikyti aplinkosaugos aplinkos technologijas, kad galėtumėt rasti pačius tinkamiausius sprendimus.

„Gimnazija šį rudenį minėsianti 100 metų sukakties jubiliejų, kasmet kviečiama dalintis gerąja patirtimi respublikiniuose renginiuose, yra Lietuvos EKO mokyklų tinklo įkūrėja ir koordinatorė. Gimnazijoje įgyvendinami tarpatautiniai projektai ERASMUS+ tampa mokiniams prasmingais iššūkiais ir galimybėmis dalintis savo patirtimi. Stiprūs esame, kai mokame priimti ir dalintis“ – pasakojo direktorės pavaduotoja Rozvita Brazauskienė.

Direktoriaus pavaduotojos Inga Žebrauskaitė ir Birutė Krapauskienė pristatė projektinę veiklą. Jos referavo, kad gimnazija sėkmingai įgyvendino tarptautinius ERASMUS+ projektus „VETA“ (Values in Education - teenagersin action), skirtą vertybių nuostatų ugdymui, ERASMUS+ projektą ELIT (Ecological literacy) bei dvišalį projektą su Turkija „Raising Ecologically literate individuals and beeing leader in Ecology” ekologiniam raštingumui ugdyti. Praeitą vasarą gimnazijos mokytojų ir mokinių komanda, įgyvendinant Tarptautinį jaunimo projektą „Water: European Right and Responsibility” pagal ERASMUS+ programą lankėsi Vokietijoje. Tikslas buvo spręsti vandens užterštumo problemas, jas pateikti Europos Komisijos aplinkosaugos komitetams.

Šiuo metu   įgyvendinamas ERASMUS+ projektas „FOLKLORICA“, subūręs net šešias partnerių šalis: Lietuvą, Lenkiją, Ispaniją, Rumuniją, Turkiją ir Kiprą.

 

Additional information