III vieta - Arnas Vitkauskas, III gimn. kl., „Žvilgsnis aukštyn“, Vyturio gimnazija, mokyt. J. Stravinskienė