II vieta - Pijus Šumskis, III gimn. kl., „Kitoks ruduo“, Vyturio gimnazija, mokyt. J. Stravinskienė