III vieta - Kamilė Juzėnaitė, II gimn. kl., Vyturio gimnazija, mokyt. V. Paulaitienė