1Spalio 29 d. Zypliuose, Zanavykų muziejuje, vyko respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų dailės mokytojų konferencija–pleneras „Dailės mokytojas: nuostatos ir praktika. Aktualijos ir perspektyvos“. Ją organizavo Kauno miesto pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto dailės mokytojų metodinis būrelis.

Konferencijos tikslas – skleisti sėkmingos dailės pedagoginės praktikos pavyzdžius, supažindinti dailės mokytojus su svarbiausiais šiuolaikinės dailės pamokos planavimo, organizavimo ir vertinimo aspektais, dailės mokymo metodais dailės praktikoje, vizualinio mąstymo strategijų programa.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei keturiasdešimt dailės pedagogų, buvo skaityti 4 pranešimai, pristatyta 14 stendinių pranešimų. Plenarinius pranešimus skaitė Irena Staknienė, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos dailės mokytoja ekspertė, tema „Dailės pasiekimų vertinimas: patirtis, iššūkiai, perspektyvos“ ir Roma Zareckienė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos dailės mokytoja ekspertė, Ukmergės meno mokyklos piešimo ir erdvinės raiškos mokytoja, tema „Vizualinio mąstymo strategijų programos taikymas dailės pamokose“.

Konferencijos metu ne tik klausėmės lektorių, bet ir džiaugėmės ekskursija po Zanavykų muziejų, nuoširdžiu bendravimu, aptarėme stendinių pranešimų vertingą turinį bei estetinį vaizdą, pajutome tikrą profesinę bendrystę, kai nepažįstami žmonės jaučiasi kaip seni draugai, turintys daugybę panašių interesų bei patirčių.

Meniška aplinka visus įkvepia kurti, taigi nedidelis pleneras leido atsiskleisti kiekvieno kūrybiškumui. Mokytojas privalo nepamiršti, kad visų pirma jis yra kūrėjas. Tik kūrybingas pedagogas gali ugdyti pilnavertes asmenybes. Plenero darbų paroda atspindėjo, kaip meniškai, originaliai ir savitai kiekvienas mokytojas interpretuoja aplinką.

Tikimės, kad ši išvažiuojamoji konferencija – pleneras taps tradicine kasmetine, kur kiekvienas mokytojas galės pasidalinti gerąja patirtimi, susipažinti su mokinių kompetencijų ugdymo gerosios praktikos pavyzdžiais, patirtimi, įvairių metodų taikymo būdais dailės pamokose ir, žinoma, kurti.

Rasa Klingaitė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos dailės mokytoja ekspertė

 

 

 

Additional information