IMG 8766

2019 m. balandžio 18 dieną Kauno „Santaros“ gimnazija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo tradicinę 19-ąją tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją „Iššūkis tyrėjams“. Dalyvius pasveikino ir sėkmės palinkėjo gimnazijos direktorė Asta Karlienė, KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas profesorius dr. Kęstutis Baltakys.

Konferencijos tikslas – stiprinti mokinių projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas; plėtoti mokyklų bendradarbiavimą ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius argumentuotai ir kūrybiškai spręsti problemas; padėti mokiniams sėkmingai pasirengti ateities karjerai; stiprinti ryšius su socialiniais partneriais: aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis ir kt. Konferencijoje dalyvavo 132 mokiniai bei mokytojai iš Latvijos Daugpilio valstybinės gimnazijos, Vilniaus krikščionių gimnazijos, Kėdainių Šviesiosios gimnazijos, Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos, Utenos r. Užpalių gimnazijos, Plungės „Saulės“ gimnazijos, Alytaus Jotvingių gimnazijos, Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos, Jonavos Senamiesčio gimnazijos, VDU „Rasos“ gimnazijos, Kauno „Aušros“ gimnazijos, Kauno „Saulės“ gimnazijos, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos, Kauno „Varpo“ gimnazijos, Kauno „Vyturio“ gimnazijos, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos, Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos ir Kauno „Santaros“ gimnazijos. Parengti 82 pranešimai lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, I STEAM Biologijos laboratorijos, II STEAM IT – Ekonomikos laboratorijos, socialinių mokslų bei kūrybos, sveikos gyvensenos sekcijose. Italijos Britų kolegijos moksleiviai ir mokytojai turėjo galimybę teletiltu stebėti tiesioginę konferencijos transliaciją. Konferenciją pradėjo kūrybinis projektas „Eko stilius 2019“, kurį pristatė „Santaros“ gimnazijos 2-ųjų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos Eugenijos Bitkevičienės. Tiriamuosius darbus sekcijose vertino dėstytojai: VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros lektorė dr. Eugenija Valienė, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros lektorė dr. Agnė Blažienė, VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentė dr. Jonė Kalendienė, VDU Informatikos fakulteto profesorius dr. Ričardas Krikštolaitis, KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas profesorius dr. Kęstutis Baltakys, KTU Fizikos katedros dėstytojas dr. Darius Virbukas, VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros vadovė dr. Kristina Kovalčikienė, VDU Švietimo akademijos kanclerės pavaduotoja docentė dr. Lina Kaminskienė, VDU Sociologijos katedros lektorė dr. Rasa Indriliūnaitė, VDU Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto doktorantė Giedrė Tamoliūnė, ASU Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro lektorė, vokiečių kalbos dėstytoja Aistė Urbaitė, VU KHF užsienio kalbų katedros dėstytoja Loreta Kamičaitytė, VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto prodekanė studijų programoms docentė dr. Živilė Tarasevičienė, VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto prodekanė studijoms dr. Aida Adamavičienė, VDU Gamtos mokslų fakulteto dr. Laima Degutytė – Fomins, VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros dėstytojas Augustinas Balaišis. Jie išrinko geriausius darbus, kurių autoriai buvo paskatinti rėmėjų dovanomis, o Kauno „Santaros“ gimnazijos mokiniai universitetų dėstytojams įteikė atminimo dovanėles. Konferencijoje dalyvavę mokiniai  buvo apdovanoti padėkos raštais.

Dėkojame konferencijos rėmėjams leidyklai „Obuolys“, leidyklai „Alma littera“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklai ir Maironio lietuvių literatūros muziejui.

Straipsnio ir nuotraukų autorė Jurgita Mižutavičienė

 

Nuotraukų albumas: nuoroda

 

 

Additional information