54421035 2566493043364056 4902913439938117632 nMinint frankofonijos mėnesį Lietuvoje, kovo 22 dieną, į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją šventiniam minėjimui buvo pakviestos Lietuvos mokyklos, puoselėjančios prancūzų kalbos mokymo tradicijas ir diegiančios prancūzišką integruotą ugdymą. Renginyje dalyvavo Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje Claire Lignières – Counathe, Prancūzų instituto direktorius Jean Marie Sani, mokyklų vadovai, mokytojai, kiti svečiai. 

Šventės metu  penkioms Lietuvos mokykloms Ministras įteikė Kokybės ženklus ( pranc. Qualite Francophone, toliau – QF). Prancūzų kalbos kokybiško ugdymo programos – Qualité Francophone – ženklai įteikti: Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijai, Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijai, Radviliškio Lizdeikos Gimnazijai ir Alytaus Dzūkijos pagrindinei mokyklai.

Frankofoniškojo ugdymo kokybės QF ženklo konkursą organizavo Ugdymo plėtotės centras, vertinimo kriterijų aprašą rengė Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Vertinimo komisiją sudarė švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskirti asmenys.

Ministras Algirdas Monkevičius sveikindamas apdovanojimo renginio dalyvius, kreipėsi į visus gražia prancūziška kalba, išskyrė frankofoninės kultūros ir bendradarbiavimo svarbą, priminė daug svarbių žmonijos kultūros istorijos faktų, kurie susiję su kitų kalbų ir kultūrų pažinimu.

54521918 2067548493298292 4028712012644089856 nJurgio Dobkevičiaus progimnazija - vienintelė mokykla iš Kauno apdovanota QF kokybės ženklu, už ilgametes prancūzų kalbos mokymo tradicijas ir išlaikomą pasiekimų lygį bei kalbos mokymosi pasirinkusiųjų mokinių skaičių. Prancūzų kalbos progimnazijoje mokomasi nuo 5 klasės. Daugiau nei pusė visų progimnazijos mokinių mokosi šios gražios diplomatinės kalbos ne tik užsienio kalbos pamokose, bet ir EMILE integruoto mokymo muzikos pamokose, frankofoniškame teatre.

Su didžiausia pagarba ir dėkingumu prisimename visus šioje mokykloje dirbusius vadovus ir prancūzų  kalbos mokytojus, kurie kūrė ir puoselėjo frankofonines mokyklos tradicijas: ilgametį mokyklos direktorių Viktorą Sniešką, jo pavaduotojas Nijolę Mockienę, Birutę Janauskienę, mokytojas Anetą Trapenskienę, Eleną Brazdžionienę, Janiną Rūtalienę, Reginą Jakubauskienę, Valeriją Vilkauskienę, Vykintą Šaulytę Bukauskaitę. Prancūzų kalbos ugdymas Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje buvo palaikomas ir kuruojamas Švietimo skyriaus specialisčių Zitos Blėdienės, Gražinos Jablonskienės ir kitų puikių žmonių. Sustiprintas prancūzų kalbos mokymas Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje buvo pradėtas 1989 metais, o po mokyklos pertvarkos, pasirašius trišalę sutartį tarp Prancūzijos ambasados Lietuvoje, Kauno m. savivaldybės ir Jurgio Dobkevičiaus mokyklos 2009 metais pradėtas prancūzų kalbos ir dalykų integruotas mokymas (EMILE). Per tą laiką pasikeitė prancūzų kalbos mokymo  tradicijos, poreikis,  požiūris - prancūzų kalba tapo antroji užsienio kalba po  anglų kalbos. Nuo 2017 metų mokykloje integruotai mokoma ir vokiečių kalbos, vystant mainų programas atsirado poreikis mokytis ir japonų kalbos. Tačiau progimnazijoje prancūzų kalba išliko ne mažiau svarbi ir reikšminga, nes atveria mokiniams galimybes išskirtinei patirčiai, kultūros pažinimui ir ateities išsilavinimo pasirinkimams.

Dėkojame prancūzų kalbos mokytojai Renatai Stasiukynaitei, muzikos mokytojai Gemai Rudzevičienei už puikų darbą ir džiaugiamės frankofoniškais mokinių pasiekimais – 2018 metais įgyvendinta ERAZMUS+ programa su kolegomis iš Prancūzijos Nicos pedagogų instituto, 2019 metais - laimėta 1 vieta Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiadoje, frankofoniškas teatras laimėjo kelionę į Prancūziją ir pasirodymą Europos šalių moksleiviškų teatrų festivalyje.

Lina Viršilienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorė

 

 

 

Additional information