2Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru 2019 m. kovo 1 d. rengia respublikinį 7-12 klasių mokinių tarpdisciplininį dailės ir technologijų sričių piešinio/idėjos konkursą „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“. Konkurso partneris – Vytauto Didžiojo universitetas.

Sausio 22 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko konkurso įvadinis seminaras mokytojams „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“. Seminaro pradžioje gausiai susirinkusius dailės ir technologijų mokytojus sveikino Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dekanas prof. Jonas Audėjaitis kvietė dalyvauti konkurse, akcentuodamas konkurso tikslą – išreikšti technologinę idėją piešiniu, grįstu dizaino pagrindais, pasitelkiant kūrybines ir pažintines galias, skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą. Šiuo konkursu tikimasi, kad dailės ir technologijų mokytojai kartu su mokiniais prisilies prie naujausių technologijų ekologijos srityje, gilinsis į tvarios aplinkos sąvoką bei atsinaujinančių energijos šaltinių pažinimą.

Seminare pranešimus skaitė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė Romualda Lazauskaitė, Gamtos mokslų fakulteto docentas Arvydas Kanapickas, docentė Lina Ragelienė ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedros profesorius Saulius Juozas Jarašius.

Respublikinis 7-12 klasių mokinių tarpdisciplininis dailės ir technologijų sričių piešinio/idėjos konkursas „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“ vyks 2019 m. kovo 1 d.    12 val. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete, Muitinės g. 4, Kaunas.

Visą informaciją apie konkursą rasite čia: http://www.vda.lt/lt/addam/naujienos/respublikinis-bendrojo-ugdymo-mokyklu-7-12-klasiu-mokiniu-tarpdisciplininio-dailes-technologiju-sriciu-piesinio-idejos-konkursas-dizainas-ateiciai-saule-vejas-ir-vanduo

2019 m. sausio 8 d. buvo pasirašyta oficiali bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto edukaciniais tikslais. Sutartį pasirašė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dekanas profesorius Jonas Audėjaitis ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė.

Susitarta keistis žiniomis, geriausia praktika ir patirtimi siekiant ugdyti bendrąją meninę kompetenciją, įgyvendinti bendras veiklas ir renginius, skirtus švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, klasių vadovams, mokiniams, miesto bendruomenei, siekiant ugdyti mokėjimą kūrybingai išreikšti save meninėmis priemonėmis, suprasti bei vertinti savo pačių ir kitų meninę kūrybą, sudaryti galimybes dalyvauti meninėje veikloje.

Alvydas Bakutis, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas

Additional information