3Kauno miesto pedagoginė bendruomenė dalyvavo metodiniame renginyje „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus. Smurtas artimoje aplinkoje“. Renginį vedė Kauno apygardos prokuratūros I-ojo skyriaus prokurorė Auksė Lipkevičienė. Prokurorė konstatavo, kad prievartos prieš vaikus tema yra labai paini.

Vaikai nesugeba patys pasipriešinti skriaudėjams. Bet kuris vaikas gali atsidurti situacijoje, kurioje jo tyko prievarta įvairiomis formomis. Lektorė pateikė statistiką: 2017 m. užregistruoti 476 tyčiniai labai sunkūs, sunkūs, apysunkiai smurtiniai nusikaltimai ir seksualinės prievartos nusikalstamos veikos, nuo kurių nukentėjo 436 vaikai.

Prokurorė A. Lipkevičienė teigė, kad su vaikais reikia nuolat kalbėtis prevenciškai, kol dar neatsitiko įvykis. Davė patarimų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kaip išvengti nelaimės, kur kreiptis, jei taip atsitiko. Taip pat lektorė atkreipė pedagogų dėmesį į internete mokinius tykančius pavojus, pateikė instrukcijų, ką vaikas privalo žinoti gaudamas seksualinio turinio žinutes, perspėjo, kad mokinys, atsakydamas į žinutę, rizikuoja susidurti su tam tikrais pavojais.

Prokurorės manymu, mokykla, kaip ir tėvai, privalo apsaugoti vaiką ir užtikrinti jo saugumą. Ji pakvietė mokytojus glaudžiau bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais, prokuratūra, policija, kad būtų iš anksto užkirstas kelias nelaimei, išvengta nusikalstamos veikos.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Centras) jau ketvirtus metus glaudžiai bendradarbiauja su Kauno apygardos ir apylinkės prokuratūra (Prokuratūra). Bendradarbiavimo tikslas – keistis žiniomis, geriausia praktika ir patirtimi siekiant įgyvendinti bendras prevencines veiklas ir renginius, skirtus švietimo įstaigų vadovams, vaiko gerovės komisijai, mokytojams, klasių vadovams, socialiniams pedagogams, psichologams, tėvams, mokiniams, miesto bendruomenei, socialiniams darbuotojams.

 

Additional information