IMG 20181214 125312

Gruodžio mėn. 14 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (Centras) bibliotekoje vykograži poezijos popietė, skirta Šv. Kalėdoms. Pirmoje renginio dalyje Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Leonas Milčius, pristatydamas savo kūrybą, „apvainikavo“Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio“ metus.

Renginio dalyviai šiltai sutiko Leono Milčiaus poezijos knygą, „Prie Nemuno, Neries, Nevėžio“. Pasak, gydytojos, poetės, LNRS valdybos pirmininkės Dalios Milukaitė Buragienės, -,,Jau pats knygos pavadinimas byloja, kaip autoriui svarbi Tėvynė – Lietuva, kaip jausmingai išreiškiama patriotinė meilė, įvairiais epitetais, metaforomis ir palyginimais poetas vėl ir vėl iš naujo iškelia lietuvišką praeitį, akcentuoja dabartį, nujaučia tėvynės ateitį“.

Į šią 255 puslapių eilėraščių knygą sudėta autoriaus kūryba: ,,Negaliu nerašyti Lietuvai“, ,,Minčių pėdomis lyg žarijomis“, ,,Žemės ir laiko pašaukti“. Poetas eilėse išreiškia savo jausmus krašto žmonėms bei įvykiams, signatarams, vaikams bei anūkams, meilę Tėvynei bei lietuviškam žodžiui, kalbai, ąžuolui, baltų žydinčių vyšnių žydėjimui bei gamtos grožiui.

Tarp eilėraščių posmų skambėjo širdį virpinantis, malonaus tembro muzikos pedagogės, dainų kūrėjos, dainininkės, rašytojos, poetės Salomėjos Ruzgienės balsas. Išgirdome nuostabius kūrinius Leono Milčiaus eilėraščių žodžiais apie gėrį, apie žmogaus grožį, meilę: Mėnesienos laikai“, ,,Dar tik viena abejonė“ bei eilę kitų.

Kalėdinės poezijos skaitymuose dalyvavo kūrėjai ne tik iš Kauno, bet ir atvykę iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Marijampolės, Kelmės...

Poetai skaitė savo kūrybos eiles, skirtas advento laikotarpiui, prisimindami savo vaikystę prie kūčių stalo, kalėdišką ilgesį, namų aplinką, žaliaskarės kvapą, gerus šiltus jausmus... Gydytoja, rašytoja, LNRS narė Jūratė Jankauskienė ne tik atliko šventinius kūrinius pianinu, bet išdalinusi dainos žodžius, pakvietė kartu padainuoti.

LNRS pirmininkė Dalia Milukaitė Buragienė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga pasveikino ir įteikė LNRS garbės nario vardo liudijimą gydytojui, rašytojui Algimantui Jasulaičiui už medikų kūrybos sklaidą ir brandžią kūrybą. Taip pat pasveikinimo ir padėkos raštus įteikė kūrėjams už eilėraščius ir straipsnius, talpinamus į laikraštį ,,Gintaro gimtinė“ bei aktyviems renginių organizatoriams.

Popietę vainikavo solistės Salomėjos Ruzgienės atliekama „Ave, Marija“.

Nuoširdžiai dėkojame LNRS valdybos pirmininkei Daliai Milukaite Buragienei, signatarui, LNRS nariui Leonui Milčiui, solistei Salomėjai Ruzgienei, Centro bibliotekos darbuotojai Irenai Valentukonienei, poetams, už šią jaukią, mielą širdžiai šventinę popietę.

Asociacijos ,,Kauno senjorai“ narė Birutė Zeigienė

 

 

Additional information