7

Gruodžio 4 d. Kauno apygardos prokuratūroje Kauno mokyklų vadovų asociacijos ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro iniciatyva įvyko Kauno bendrojo ugdymo įstaigų vadovų susitikimas su vyriausiuoju prokuroru Dariumi  Valkavičiumi, kuris pristatė prokuratūros veiklą ir funkcijas.

Renginyje buvo aptarta tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba, Prokuratūros pagalbos  ugdymo įstaigoms galimybės, prevencinės priemonės, padedančios užtikrinti ugdytinių saugumą. Vyriausiasis prokuroras atsakė į renginio dalyvių klausimus, patarė, kaip elgtis iškilus vienokioms ar kitokioms situacijoms. Susitikime dalyvavę ugdymo įstaigų vadovai džiaugėsi nuoširdžiu pabendravimu, aptartomis iniciatyvomis, Kauno apygardos prokuratūros darbuotojų siekiu bendradarbiauti ir padėti sprendžiant iškilusias problemas.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Centras), ketvirtus metus glaudžiai bendradarbiauja su Kauno apygardos ir apylinkės prokuratūra. Š. m. lapkričio 28 d. Centras, atstovaujamas direktorės Rasos Bortkevičienės, ir Prokuratūra, atstovaujama vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus, plėtodami draugišką Centro ir Prokuratūros bendradarbiavimą pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą. Tikslas – keistis žiniomis, geriausia praktika ir patirtimi siekiant įgyvendinti bendras prevencines veiklas ir renginius, skirtus švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, klasių vadovams, socialiniams pedagogams, psichologams, tėvams, mokiniams, miesto bendruomenei, socialiniams darbuotojams.

Centro, ugdymo įstaigų vadovų ir Prokuratūros bendra prevencinė veikla – svarus indėlis užtikrinant Kauno miesto visuomenės saugumą.

Dr. Daiva Garnienė,

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos direktorė

Additional information