saGegužės 28–31 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre organizuojami ES struktūrinių fondų projekto „Socialiai pažeidžiamų vyrų ir jaunuolių problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas darbinės integracijos perspektyvoje“ (kodas 08.3.1-ESFA-K-413-01-0045) mokymai:

  • ,,Socialinės pašalpos gavėjai: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas Lietuvos sociokultūriniame kontekste" (16 akad. val.);
  • ,,Socialinės rizikos vaikų elgsena, adaptacija ir integracija" (16 akad. val.).

Tai inovatyvūs mokymai, kurių metu projekto dalyviai turėjo galimybę ne tik išgirsti socialines inovacijas, bet ir gauti individualias konsultacijas, dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, kur galėjo dalytis asmenine patirtimi ir mokytis iš kitų.

VšĮ ,,ALFA CENTRAS" įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas socialiai pažeidžiamiems vyrams ir jaunuoliams integruotis į darbo rinką, suteikiant psichosocialinės ir darbinės reabilitacijos paslaugas. Projekto veiklomis siekiama: stiprinti projektą vykdančio personalo gebėjimus; vykdyti psichosocialinės ir profesinės reabilitacijos veiklas tikslinei grupei. Šiuo projektu planuojama padėti spręsti socialinės atskirties problemą, padedant integruotis į darbo rinką ypatingoms padidėjusios socialinės atskirties rizikos grupėms – socialinės rizikos vaikams, alkoholiu piktnaudžiajantiems vyrams ir socialinės pašalpos gavėjams.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – projekto mokymų organizavimo paslaugų teikėjas.


Additional information