Capture

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras š. m. kovo 13–15 d. organizavo pirmąjį Erasmus+ (KA2) strateginės partnerystės projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) partnerių tarptautinį darbinį susitikimą Kaune.

Susitikimo metu projekto partneriai aptarė projekto įgyvendinimo eigą, projekto valdymo, partnerių komunikavimo, intelektinių produktų rengimo bei informacijos sklaidos klausimus bei numatė tolimesnius darbus.

Projekto partneriai iš Latvijos, Norvegijos ir Turkijos lankėsi Lietuvos partnerių institucijose: Kauno lopšelyje – darželyje „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinėje mokykloje, Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje, Kauno „Saulės“ gimnazijoje. Užsienio svečiai liko sužavėti lankytų švietimo įstaigų veikla, vadovų, pedagogų aukšta kompetencija.

Projekto tikslas – konsoliduoti turimas žinias ir tarptautiniu mastu sukurti mokymo(si) priemones besimokantiesiems (3 – 18 m. mokiniams) ir ugdytojams (mokytojams, tėvams), kurios ugdytų aukštesnio lygio kritinį ir kūrybinį mąstymą, pasitelkiant patyriminius, žaidybinius mokymo(si) ir informacinių technologijų metodus.

Projektu siekiama sukurti inovatyvius, veiksmingus ir modernius intelektinius produktus, kurie pagerintų pedagogų darbo kokybę, užtikrintų kokybiškesnį ugdymą, prisidėtų prie mokinių geresnių mokymosi rezultatų pasiekimo, sudarytų palankias sąlygas plėtoti novatorišką ugdymą.  

Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), „Fitjar vidaregåande skule“ (Norvegija), „Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu“ (Turkija).

 

Additional information