Mokslininkai 2018 m. balandžio 26 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su Kauno „Santaros“ gimnazija organizavo tradicinę 18-ąją tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją „Iššūkis tyrėjams“, kurios dalyvius sveikino ir sėkmės linkėjo gimnazijos direktorė Asta Karlienė, „Swedbank“ Lietuvoje vyriausiasis ekonomistas dr. Nerijus Mačiulis, tautinių šokių kolektyvas „Santariečiai“ (vadovas Kazimieras Kondratavičius). Konferencijos tikslas – stiprinti mokinių projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas; plėtoti mokyklų bendradarbiavimą ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius argumentuotai ir kūrybiškai spręsti problemas; padėti mokiniams sėkmingai pasirengti ateities karjerai; stiprinti ryšius su socialiniais partneriais: aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis ir kt.

Konferencijoje dalyvavo 126 mokiniai bei mokytojai iš Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Vilniaus „Gabijos“ gimnazijos, Kėdainių Šviesiosios gimnazijos, Jonavos Senamiesčio gimnazijos, Prienų „Žiburio“ gimnazijos, Kauno r. Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriaus ir 12-os įvairių Kauno miesto gimnazijų, parengti 87 pranešimai lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų, gamtos mokslų bei menų, etikos-tikybos, technologijų, kūno kultūros sekcijose. Tolimosios Kroatijos Metkovič gimnazijos mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę teletiltu stebėti užsienio kalbų sekcijos darbą. Kroatijos Metkovič gimnazija yra Kauno „Santaros“ gimnazijos partnerė. Visi pageidaujantys galėjo stebėti tiesioginę konferencijos transliaciją, kuri vyko IT ir ekonomikos laboratorijoje. Konferenciją pradėjo kūrybinis projektas „Eko stilius 2018“, kurį pristatė „Santaros“ gimnazijos 2-ųjų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos Eugenijos Bitkevičienės. Tiriamuosius darbus sekcijose vertino dėstytojai: VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros vedėja docentė dr. Asta Gustaitienė, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros lektorė dr. Eugenija Valienė, Oxford University Press leidyklos atstovė Baltijos šalims lektorė Miglė Ogorodnikovienė, KTU Matematinio modeliavimo katedros docentas dr. Mindaugas Šnipas, Kauno kolegijos Finansų ir apskaitos katedros Vadybos ir ekonomikos fakulteto dėstytojas Audrius Lukoševičius, VDU Ekonomikos katedros vedėja docentė dr. Jonė Kalendienė, VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros lektorė dr. Kristina Kovalčikienė, VDU Ekonomikos katedros lektorė dr. Viktorija Tauraitė, ASU prodekanė studijų programoms docentė dr. Živilė Tarasevičienė, ASU prodekanė studijoms lektorė dr. Aida Adamavičienė, KTU Fizikos katedros lektorius dr. Darius Virbukas, VDU Menų fakulteto Naujųjų medijų meno programos dėstytojas Augustinas Balaišis ir VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja Asta Kizevičienė. Jie išrinko geriausius darbus, kurių autoriai buvo paskatinti rėmėjų dovanomis, o Kauno „Santaros“ gimnazijos mokiniai universitetų dėstytojams įteikė atminimo dovanėles. Konferencijoje dalyvavę mokiniai  buvo apdovanoti padėkos raštais.

Dėkojame konferencijos rėmėjams leidyklai „Obuolys“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklai, Maironio lietuvių literatūros muziejui, UAB „Dangaus pupos“ vadovams Jūratei ir Rolandui Pridotkams.

AČIŪ visiems, dalyvavusiems tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“, ir visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo.

Straipsnio ir nuotraukų autorė Jurgita Mižutavičienė

Additional information