Š.m. gegužės 19 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko metodinis renginys Kauno miesto socialiniams pedagogams, darbuotojams „Vaikų globa šeimoje: projektas „Budintys globėjai“.

Renginyje vaikų gerovės centro „Pastogė“ Įvaikinimo tarnybos vedėja Dalia Bloznelienė ir socialinė darbuotoja Kristina Laurinavičienė pristatė pradėtą įgyvendinti Budinčių globėjų šeimų programą, kuria tikimasi sumažinti mažamečių vaikų skaičių (ypač kūdikių iki 3 m. amžiaus) institucinėje globoje, vaikų skaičių „Pastogės“ krizių centre ir taip pagerinti vaikų globos kokybę, plėsti globos formų įvairovę atsižvelgiant į konkrečius vaiko poreikius. Renginio metu pristatytas filmas „Būti mylimam“, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į tėvų globos netekusius vaikus.

Budintys globėjai bus rengiami pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK, atsižvelgiant į individualias dalyvių galimybes, jiems bus parinkta mokymų forma (individuali ar grupinė). Mokymų laikotarpiu bus vertinami pareiškėjų gebėjimai bei pasirengimas tapti Budinčiais globėjais.

Išsamesnė informaciją apie projektą:

http://pastoge.lt/

 

Additional information