Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse „Lektorių paslaugų pirkimas“. Informacija apie pirkimą skelbiama leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS.
Pasiūlymų teikimo terminas: 2016 m. vasario 22 d. 10 val.

Additional information