cofinanciadoENErasmus LOGO
April 23–27, 2018 in Fitjar (Norway) was organized an Erasmus + (KA2) Strategic Partnership Project "Effective International Partnership: Success for Every Student" (Contract No. 2017-1-LT01-KA201-035254) project partners training (I session) "Higher Level Creative and Critical Thinking Development. Thought Organization". Goals of the training: improve the competencies of participants needed to effectively develop learner creativity, higher level of critical and creative thinking, problem solving and practical skills; to develop the participants special skills necessary for the creation of high-quality innovative educational products.

During the course of the training, we sought professional excellence. All activities organized during the training focused on the creation of high-quality intellectual products. Improved and general competencies. During the program participants also got acquainted with the Norwegian educational system: organizing visits to educational institutions, presenting school activities, learning spaces, observing and discussing lessons.

Participants were impressed by the friendship and hospitality of the Norwegian partners, the activities of educational institutions, the high level of excellence of heads, teachers. Everyone was impressed by the amazing nature of Norway.

Project goals: to consolidate the available information and to create the learning tools for students (age 3 – 18) and educators (teachers, parents) on an international scale, which would help develop higher level critical and creative thinking skills using experience based, interactive and information technology methods.

The project intends to produce innovative, effective and modern intellectual products, which would improve the work quality of educators, ensure a higher quality of education, contribute to the improvement of students' learning results and to create favourable conditions for innovative education.

Project coordinator: Kaunas in-service Teacher Training Center.

Project partners: Kaunas kindergarten "Giliukas", Kaunas Panemunės Primary School, Kaunas St. Kazimieras Progymnasium, Kaunas "Saulės" Gymnasium, Ryga Education and Information Centre (Latvia), "Fitjar vidaregåande skule" (Norway), "Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu" (Turkey).PROJEKTO NAUJIENLAIŠKIAI:

 1. Tarptautinio projekto partnerių susitikimo Kaune, 2018 m. kovo mėnesio naujienlaiškis
 2. Projekto partnerių seminaro Norvegijoje (Fitjar), 2018 m. kovo mėnesio naujienlaiškis

__________________________________________________


Pirmasis Erasmus+ (KA2) strateginės partnerystės projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ tarptautinis darbinis susitikimas


Kauno pedagogų kvalifikacijos centras š. m. kovo 13–15 d. organizavo pirmąjį Erasmus+ (KA2) strateginės partnerystės projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) partnerių tarptautinį darbinį susitikimą Kaune.

Susitikimo metu projekto partneriai aptarė projekto įgyvendinimo eigą, projekto valdymo, partnerių komunikavimo, intelektinių produktų rengimo bei informacijos sklaidos klausimus bei numatė tolimesnius darbus.

Projekto partneriai iš Latvijos, Norvegijos ir Turkijos lankėsi Lietuvos partnerių institucijose: Kauno lopšelyje – darželyje „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinėje mokykloje, Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje, Kauno „Saulės“ gimnazijoje. Užsienio svečiai liko sužavėti lankytų švietimo įstaigų veikla, vadovų, pedagogų aukšta kompetencija.

Projekto tikslas – konsoliduoti turimas žinias ir tarptautiniu mastu sukurti mokymo(si) priemones besimokantiesiems (3 – 18 m. mokiniams) ir ugdytojams (mokytojams, tėvams), kurios ugdytų aukštesnio lygio kritinį ir kūrybinį mąstymą, pasitelkiant patyriminius, žaidybinius mokymo(si) ir informacinių technologijų metodus.

Projektu siekiama sukurti inovatyvius, veiksmingus ir modernius intelektinius produktus, kurie pagerintų pedagogų darbo kokybę, užtikrintų kokybiškesnį ugdymą, prisidėtų prie mokinių geresnių mokymosi rezultatų pasiekimo, sudarytų palankias sąlygas plėtoti novatorišką ugdymą.  

Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), „Fitjar vidaregåande skule“ (Norvegija), „Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu“ (Turkija).

 _________________________________________________________


Veiksminga tarptautinė partnerystė švietimo pažangai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) (angl. „Effective International Partnership: Success for Every Student“) pagal „Erasmus+“ programą, 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Projekto tikslas – konsoliduoti turimas žinias ir tarptautiniu mastu sukurti mokymo(si) priemones besimokantiesiems (3 18 m. mokiniams) ir ugdytojams (mokytojams, tėvams), kurios ugdytų aukštesnio lygio kritinį ir kūrybinį mąstymą, pasitelkiant patyriminius, žaidybinius mokymo(si) ir informacinių technologijų metodus.

Projekto tikslinė grupė – pedag

oginiai darbuotojai, mokiniai.

Projekto veiklos:

 • tarptautiniai darbiniai projekto partnerių koordinatorių susitikimai (Kaune, Rygoje, Fitjar (Norvegija), Izmite (Turkija));
 • mokymai „Aukštesnio lygio kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymas. Mąstymo organizacija“ (II sesijos po 7 d.);
 • 2 intelektinių produktų parengimas. Projekto metu bus sukurti švietimo produktai: mokymo(si) priemonė – pratybos besimokantiesiems (skirtingoms mokinių amžiaus grupėms; nuo 3 iki 18 m. mokiniams); mokymo(si) priemonės vadovas ugdytojams (mokytojams, tėvams);
 • praktinis sukurtų priemonių išbandymas. Iš kiekvienos partnerinės šalies mokyklos dalyvaus po 12 mokytojų ir 60 mokinių (iš viso 72 mokytojai, 360 mokinių);
 • viešinimo renginiai – konferencijos (Kaune, Rygoje, Fitjar (Norvegija), Izmite (Turkija)).

        Projektu siekiama sukurti inovatyvius, veiksmingus ir modernius intelektinius produktus, kurie pagerintų pedagogų darbo kokybę, užtikrintų kokybiškesnį ugdymą, prisidėtų prie mokinių geresnių mokymosi rezultatų pasiekimo, sudarytų palankias sąlygas plėtoti novatorišką ugdymą.

         Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), „Fitjar vidaregåande skule“ (Norvegija), „Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu“ (Turkija).

Projektas įgyvendinamas: 2017-10-02 – 2019-10-01.

Projekto finansavimas: 174 440 Eur.

____________________________________________________________________

 

 


 

Effective International Partnership for Education Advancement

An international project called "Effective International Partnership: Success for Every Student" (contract Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) is being implemented in accordance to "Erasmus+" programme's second main action: strategic partnerships.

Project goals: to consolidate the available information and to create the learning tools for students (age 3 – 18) and educators (teachers, parents) on an international scale, which would help develop higher level critical and creative thinking skills using experience based, interactive and information technology methods.

Project target group: education employees, students.

Project Activities:

 • international work meetings with the project partners and coordinators (in Kaunas, Ryga, Fitjar (Norway), Izmite (Turkey));
 • training course "Higher Level Creative and Critical Thinking Development. Thought Organization " (II sessions for 7 days);
 • preparation of 2 intellectual products. In the course of the project the following educational products shall be produced: a learning tool – practical activites for students (different for each age group; from 3 to 18 year olds); a learning tool manual for educators (teachers and parents);
 • a pratical test of the developed tools. 12 teachers and 60 students from every partnership country will participate (a total of 72 teachers and 360 students);
 • publicity events: conferences (in Kaunas, Ryga, Fitjar (Norway), Izmite (Turkey)).

            The project intends to produce innovative, effective and modern intellectual products, which would improve the work quality of educators, ensure a higher quality of education, contribute to the improvement of students' learning results and to create favourable conditions for innovative education.

Project coordinator: Kaunas in-service Teacher Training Center.

Project partners: Kaunas cradle – kindergarten "Giliukas", Kaunas Panemunės Primary School, Kaunas St. Kazimieras Progymnasium, Kaunas "Saulės" Gymnasium, Ryga Education and Information Centre (Latvia), "Fitjar vidaregåande skule" (Norway), "Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu" (Turkey).

Project implementation: 2017-10-02 – 2019-10-01.

Project sponsorship: 174 440 Eur.


Additional information