12018 m. gegužės 22 dieną Kauno „Saulės“ gimnazijoje vyko Kauno miesto mokinių – matematikos įvairių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų bei jų mokytojų apdovanojimo  šventė. Jos dalyvius sveikino „Saulės“ gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Starkuvienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Ilona Teresienė, miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Zita Nėnienė, o „Saulės“ gimnazijos choras „Akordas“, vadovaujamas meno vadovės Jovitos Kulakauskienės, padovanojo skambių dainų pynę.

Nedažnai tenka vienoje vietoje pamatyti tiek daug gražaus ir sumanaus jaunimo, kurie neabejingi matematikai. Jiems buvo skirti diplomai, medaliai, padėkos bei dovanos už pasiektus rezultatus 67- osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados (9-12 klasių mokinių) miesto etape; Matematikos olimpiados (5-8 klasių mokinių) miesto etape; Kauno miesto gimnazijų mergaičių (1-4 klasių mokinių) komandinėje matematikos olimpiadoje; Kauno miesto gimnazijų vaikinų (1-4 klasių mokinių) komandinėje matematikos olimpiadoje; Kauno miesto matematikos kūrybinių darbų konkurse „Šimtmečio matematika“, Kauno miesto 22-osios tarpmokyklinės matematikos viktorinos „MMM“ finaliniame ture.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos ir šventės dalyvių garsūs plojimai buvo skirti ir matematikos mokytojams už tai, kad jie padeda atrasti naujus talentus, aktyviai ir profesionaliai puoselėja bei ugdo matematikai gabius mokinius, palaiko ir tiki mokinių neišsenkančiais gebėjimais. Buvo padėkota ir miesto matematikos mokytojų būrelio nariams už nuoširdų darbą organizuojant minėtus renginius bei vertinant jų dalyvių rezultatus.

Renginį vedė „Saulės“ gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Ilona Knyzelienė ir „Aušros“ gimnazijos matematikos mokytojas metodininkas Gintautas Augulis.

Gintautas Augulis, Kauno „Aušros“ gimnazijos mokytojas metodininkas

 

Additional information