Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo į Vilniaus tarptautinę mokyklą vizitą, kuriame dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. Ona Visockienė, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos, Jono Jablonskio gimnazijos, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus vadovai. Tikslas – susipažinti su Tarptautinis bakalaureato mokyklos programomis, ugdymo procesu.

Kaunas augantis bei inovatyvus miestas yra drąsus ne tik tarptautinių investicijų pritraukimo, darbo vietų kūrimo bet ir svarbių tarptautinių renginių organizavimo lygmenyje. Todėl bendraujant su užsienio partneriais, lietuviais dirbančiais kitose šalyse ar vietiniais miestiečiais neretai kyla diskusijos apie naujų ir labai reikalingų sąlygų esamiems ir būsimiems mokiniams sudarymą. Kaunas tampa globaliu miestu ir čia besimokantiems mokiniams tampa reikalingos ir aktualios tarptautinio mokymosi programos, kurios užtikrintų galimybes puikiai komunikuoti užsienio kalbomis, dalyvauti mokinių mainų programose, perspektyvoje mokytis ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse mokyklose. Keliaujančios šeimos ar čia atvykstantys investuotojai ieško galimybių savo vaikams mokytis Kauno mokyklose pagal tarptautines, pasaulyje pripažintas mokymo programas.

Viena išskirtinių galimybių priimti mokytis iš užsienio atvykusių šeimų vaikus ir gabius mokinius iš Lietuvos yra Tarptautinis bakalaureatas mokyklose. Tokias programas vyresnių 11-12 kl. mokiniams jau eilę metų vykdo kelios mokyklos Lietuvoje, tame tarpe ir Kauno Jėzuitų gimnazija. Tačiau šalyje beveik nėra mokyklų, kurios siūlytų tarptautinio lygmens programų pradinių ir pagrindinio ugdymo 1-10 kl. mokiniams. Kaunas, siekdamas užpildyti šio poreikio spragą, ruošiasi steigti Tarptautinio bakalaureato programas (PYP) pradinėse ir pagrindinėse (MYP) klasėse Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje, bei TB tęstinumas yra numatomas Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje.  

Programas kurios gali būti diegiamos Kaune jau netolimoje ateityje yra prižiūrimos ir sertifikuojamos Tarptautinės Bakalaureato organizacijos (www.ibo.org), kuri  įsisteigė 1968-aisiais, ir šiandien ši organizacija jau vienija apie pusantro tūkstančio mokyklų virš 100 valstybių. Tarptautinio Bakalaureato Organizacijos misija - dėmesys tarptautiniam supratingumui ir atsakingam pilietiškumui. Siekiama, kad Tarptautinio Bakalaureato moksleiviai taptų kritiškai mąstančiais, užjaučiančiais žmonėmis, kurių mokymasis truks visą gyvenimą. Programos filosofija ir ugdymo turinys veikia per integruotą visuminio ugdymo prizmę – aktyvios patirtinės veiklos, kritinio mąstymo ugdymas įtakoja, kad užaugusi asmenybė aktyviai dalyvautų savo šalies ir pasaulio įvykiuose, sąmoningai suvoktų humaniškumą, vienijantį visą žmoniją, gerbtų kultūrinę įvairovę ir požiūrius, praturtinančius gyvenimą. Nereikia pamiršti, kad TB programa didžiąja dalimi yra dėstoma užsienio (anglų) kalba, todėl šios programos mokiniai nuo mažumės įpranta laisvai komunikuoti ir tampa nepriklausomais bendraujant su bet kuria kita pasaulio šalimi.

Šios programos tikslas – visuminis vaiko ugdymas. TB siūloma ugdomoji programa sujungia akademinį, socialinį, fizinį, emocinį ir kultūrinį vaiko ugdymą. Apie visuminį vaiko ugdymą kalbama ir Lietuvos ugdymo programose – todėl mokyklai, pasiryžusiai diegti Tarptautinio bakalaureato programą, yra galimybė šias programas jungti ir gretinti.  Taigi, lietuviškai mokyklai, dirbančiai pagal Nacionalinę programą, yra didžiulis iššūkis pasukti visiškai nauju keliu, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, kurios reikalauja Tarptautinio Bakalaureato organizacija ir sertifikavimo sąlygos, tačiau tai yra puiki galimybė, kuri leidžia sukurti unikalią ugdymo programą, tinkamas sąlygas šiuolaikiškam ir globaliam švietimui.

Tarptautinio bakalaureato programos įgyvendinimui reikalingas pretenduojančių mokyklų tinkamas pasirengimas, TB ugdymo filosofijos išmanymas, mokytojų kvalifikacijos įvertinimas ir reikiamų kompetencijų auginimas, svarbu įvertinti turimus resursus ir pasirūpinti jų tinkamumu programos reikalavimams.  Žinoma labai gerai kai galima mokytis iš kitų, kurie šioje srityje yra nuėję ilgesnį kelią. Todėl, Kauno mokyklų vadovai siekdami tinkamai pasirengti naujiems iššūkiams  lankėsi Vilniaus Tarptautinėje Mokykloje, kuri yra seniausiai Lietuvoje veikianti ir Tarptautinio bakalaureato programas diegianti mokykla. Išvykos metu buvo smagu ir naudinga susipažinti su VIS direktore Rebecca Juras, jos mokyklos mokytojais bei TB programos konsultantais. Dėkojame VIS mokytojų kolektyvui už skirtą laiką ir galimybes bendradarbiauti. 

Kauno J.Dobkevičiaus progimnazijos direktorė Lina Viršilienė

Additional information