Kauno VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“  darbuotojai toliau  dalyvauja projekto „Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) bendrosios kultūros ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų ugdymas“ mokymuose, tobulindami kompetencijas, būtinas profesinei veiklai. Lanko II modulio „Darbo su MS Office kompetencijos tobulinimas“ mokymus, kuriuos veda informacinių technologijų mokytoja ekspertė Erika Kubilienė.

Informacinis ir technologinis raštingumas svarbus kiekvienam žmogui – nėra  srities,  kuriai  netektų  kaupti  ir apdoroti  informaciją,  taikyti  kompiuterines  priemones, atsakingai naudotis informacinių ir komunikacinių technologijų paslaugomis. Mokymų  dalyviai ne tik tobulinasi, kad gebėtų konkrečiai taikyti vieną ar kitą kompiuterinę technologiją, privalomą darbui, kad įgytų esminių darbo kompiuteriu įgūdžių, bet siekia žinių ugdytis bendrąsias ir konkrečias dalykines kompetencijas, būtinas įvairių paslaugų internetinėje erdvėje panaudojant informacinių technologijų galimybes, ugdosi vertybines nuostatas, kad šiuolaikinėje visuomenėje privalu mokytis visą gyvenimą.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras laimėjo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2017 metais konkursą ir gavo finansavimą projektui „Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialinės, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) bendrosios kultūros ir profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų ugdymas“. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis, veiklos vyksta 2017 m. spalio – gruodžio mėn. 

Additional information