Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atliepdamas LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plano I-ojo prioriteto „Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“ 1.2.4.7 punktą „Pozityvios tėvystės (auklėjimo be smurto) mokymų sklaida tėvams ir visuomenei“, per „Aktyvių tėvų akademiją“ vykdo pozityvios tėvystės mokymus.

Rugsėjo 28 d. Centras sukvietė į nemokamų paskaitų ciklo pirmąją paskaitą tėvelius, siekiančius geriau pažinti, suprasti, apsaugoti savo vaiką, ieškoti būdų, kaip ugdyti jo kompetencijas pagal prigimtines galias, charakterio savybes, patirtį, ugdymosi poreikius siekiant individualios vaiko pažangos.

Gausus būrys tėvelių klausėsi lektorės Lidijos Laurinčiukienės paskaitos „Emocijų valdymas šeimoje ir mokykloje“. Anot lektorės, „publika buvo suinteresuota ir žingeidi“. L. Laurinčiukienė akcentavo emocijų funkciją, kurios paskirtis – padėti prisitaikyti organizmui prie aplinkos sąlygų: skelbti aliarmą kilus pavojui, pasiruošti atlikti veiksmą ir kt. „Jos (emocijos) tarsi „diriguoja“ kasdieniam pasirinkimui, numato mūsų veiksmus“, – teigė paskaitos autorė. Su tėveliais diskutuota, kam žmogui reikalingos emocijos, kokią įtaką jos daro  individualiai vaiko pažangai, patarta, jog reikia mokyti vaikus atpažinti ir įvardyti savo jausmus; suprasti, ką jaučia kiti vaikai ir suaugusieji. Akcentuota, kad reikia atsižvelgti į savo vaiko amžių – vaikai bręsta palaipsniui, tad iš trimečio neverta reikalauti tokios užuojautos ar moralinio sąmoningumo, kaip iš ūgtelėjusio paauglio emocinės kultūros šeimoje ir mokykloje.

Tęsdamas pasiteisinusią 2016-2017 m. m. patirtį organizuojant kas mėnesį paskaitas tėvams, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia ir šiemet tėvelius aktyviai dalyvauti „Aktyvių tėvų akademijoje“.

Additional information