.123

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) (angl. „Effective International Partnership: Success for Every Student“) pagal „Erasmus+“ programą, 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.

Projekto tikslas – konsoliduoti turimas žinias ir tarptautiniu mastu sukurti mokymo(si) priemones besimokantiesiems (3 18 m. mokiniams) ir ugdytojams (mokytojams, tėvams), kurios ugdytų aukštesnio lygio kritinį ir kūrybinį mąstymą, pasitelkiant patyriminius, žaidybinius mokymo(si) ir informacinių technologijų metodus.

Projekto tikslinė grupė – pedagoginiai darbuotojai, mokiniai.

Projekto veiklos:

  • tarptautiniai darbiniai projekto partnerių koordinatorių susitikimai (Kaune, Rygoje, Fitjar (Norvegija), Izmite (Turkija));
  • mokymai „Aukštesnio lygio kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymas. Mąstymo organizacija“ (II sesijos po 7 d.);
  • 2 intelektinių produktų parengimas. Projekto metu bus sukurti švietimo produktai: mokymo(si) priemonė – pratybos besimokantiesiems (skirtingoms mokinių amžiaus grupėms; nuo 3 iki 18 m. mokiniams); mokymo(si) priemonės vadovas ugdytojams (mokytojams, tėvams);
  • praktinis sukurtų priemonių išbandymas. Iš kiekvienos partnerinės šalies mokyklos dalyvaus po 12 mokytojų ir 60 mokinių (iš viso 72 mokytojai, 360 mokinių);
  • viešinimo renginiai – konferencijos (Kaune, Rygoje, Fitjar (Norvegija), Izmite (Turkija)).

        Projektu siekiama sukurti inovatyvius, veiksmingus ir modernius intelektinius produktus, kurie pagerintų pedagogų darbo kokybę, užtikrintų kokybiškesnį ugdymą, prisidėtų prie mokinių geresnių mokymosi rezultatų pasiekimo, sudarytų palankias sąlygas plėtoti novatorišką ugdymą.

         Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), „Fitjar vidaregåande skule“ (Norvegija), „Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu“ (Turkija).

Projektas įgyvendinamas: 2017-10-02 – 2019-10-01.

Projekto finansavimas: 174 440 Eur.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacija

 

 

Additional information