Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su LR Prezidento kanceliarijos struktūriniu padaliniu Valstybės pažinimo centru vykdo projektą „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“, skirtą Kauno miesto bendruomenei. Vasario 14 d. vyko antroji projekto veikla, kurios metu Kauno miesto bendruomenės nariai nemokamai vyko į Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinį padalinį – Valstybės pažinimo centrą.

Valstybės pažinimo centre Kauno miesto bendruomenės nariai dalyvavo interaktyviose kultūrinėse – edukacinėse veiklose, susipažino su demokratiškos valstybės veikimu ir jos institucijomis. Profesionalių gidų dėka dalyviai sužinojo daugiau apie piliečių galimybes ir pareigas dalyvauti Valstybės kūrime ir valdyme, sužinojo, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei, vietos bendruomenei aktualias problemas. Po edukacinės veiklos Kauno miesto bendruomenės nariai dalyvavo Justo Tertelio ir Linos Kančytės moderuojamoje diskusijoje, aptarė kiekvieno piliečio galimybes įsitraukti į Valstybės valdymą, atsakomybę, kiekvieno piliečio teises ir pareigas. Dalyviams labai patiko kultūrinė – edukacinė veikla Valstybės pažinimo centre, kūrybiškai ir vaizdžiai pateikti valstybėje vykstantys procesai, modernios erdvės, šiuolaikiškumas. Kauno miesto bendruomenės nariai pasidžiaugė, jog Kauno pedagogų kvalifikacijos centras drauge su Valstybės pažinimo centru vykdo projektą, veiklas, kuriomis atkreipiamas dėmesys į pilietiškumo vertybių puoselėjimą, skatinimą būti politiškai aktyviais, atsakingais už Lietuvos kultūros tapatybės išlaikymą ir kūrimą.

Šiuo projektu siekiama diegti pilietiškumo vertybes, skatinti patriotiškumą, įgyvendinti naujus pilietiškumo išraiškos skatinimo scenarijus. Paskutinė kultūrinė – edukacinė veikla Valstybės pažinimo centre vyks vasario 17 d. Vėliau projekto dalyviams bus suorganizuoti susitikimai – diskusijos su žymiais visuomenės veikėjais, seminarai. Projektas skatins dalyvių domėjimąsi savo Valstybe, būti politiškai aktyviais, puoselėti istoriją, kultūros tapatybės išlaikymą ir kūrimą, įsitrauks ir kitus įtrauks į pilietines iniciatyvas    

         Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros fondo lėšomis.