1Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su LR Prezidento kanceliarijos struktūriniu padaliniu Valstybės pažinimo centru vykdo projektą „Pilietiška asmenybė – stipri valstybė“, skirtą Kauno miesto bendruomenei. Vasario 8 d. vyko pirmoji projekto veikla, kurios metu Kauno miesto bendruomenės nariai nemokamai vyko į Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinį padalinį Valstybės pažinimo centrą. Aktyviausiai į projekto veiklą įsitraukė bendruomenės centras „Girsta“, suburtas bendruomenės centro pirmininkės Zinaidos Streikienės.

Valstybės pažinimo centre Kauno miesto bendruomenės nariai dalyvavo interaktyviose kultūrinėse – edukacinėse veiklose, susipažino su demokratiškos valstybės veikimu ir jos institucijomis. Profesionalių gidų Linos Kančytės ir Justo Tertelio dėka dalyviai sužinojo daugiau apie piliečių galimybes ir pareigas dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, sužinojo, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei, vietos bendruomenei aktualias problemas. Po edukacinės veiklos Kauno miesto bendruomenės nariai dalyvavo diskusijoje, kurią moderavo Justas Tertelis ir Lina Kančytė, aptarė kiekvieno piliečio galimybes įsitraukti į valstybės valdymą, atsakomybę, kiekvieno piliečio teises ir pareigas, analizavo, kaip skirtingai pilietiškai atsakingą elgseną supranta skirtingų kartų atstovai. Justas ir Lina susilaukė itin daug nuoširdžių padėkų už šiltą bendravimą su grupe, gebėjimą paprastai pažvelgti į sudėtingus valstybėje vykstančius procesus ir perteikti tai klausytojams. Dalyviams itin patiko kultūrinė – edukacinė veikla Valstybės pažinimo centre, jie akcentavo, jog juos sužavėjo modernios erdvės, išradingos pateiktys, šiuolaikiškumas. Kauno miesto bendruomenės nariai pasidžiaugė, jog Kauno pedagogų kvalifikacijos centras drauge su Valstybės pažinimo centru vykdo projektą, veiklas, kuriomis atkreipiamas dėmesys į pilietiškumo vertybių puoselėjimą, skatinimą būti politiškai aktyviais, atsakingais už Lietuvos kultūros tapatybės išlaikymą ir kūrimą. Pasak vienos iš dalyvių, šį galimybė apsilankyti Valstybės pažinimo centre buvo kupina naujų potyrių ir atradimų!

Šiuo projektu siekiama diegti pilietiškumo vertybes, skatinti patriotiškumą, įgyvendinti naujus pilietiškumo išraiškos skatinimo scenarijus. Kultūrinės – edukacinės veiklos Valstybės pažinimo centre vyks ir vasario 14 d., ir vasario 17 d. Projekto dalyviams bus suorganizuoti susitikimai – diskusijos su žymiais visuomenės veikėjais, seminarai. Projektas skatins dalyvių domėjimąsi savo Valstybe, būti politiškai aktyviais, puoselėti istoriją, kultūros tapatybės išlaikymą ir kūrimą, įsitrauks ir kitus įtrauks į pilietines iniciatyvas    

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos Kultūros fondo lėšomis.