Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė ir pateikė akreditacijai kvalifikacijos tobulinimo programą, vykdomą ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (Norvegijoje) „Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose“. Šioje šalyje sėkmingai veikia bendra kovos su smurtu ir patyčiomis sistema. Remiantis statistikos duomenimis patyčių skaičius Norvegijoje yra vienas mažiausių iš visų 42 tyrime dalyvavusių šalių. Stažuotės programa bus įgyvendinama bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybės partneriu Vestfoldo apskritimi – vienu iš pirmųjų Kauno miesto partnerių. Ši stažuotės programa yra viena iš Tarpinstitucinės prevencinės programos „Planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“ veiklų.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras atsižvelgdamas į LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotas LR Švietimo įstatymo pataisas, kurios padės mažinti smurtą ir patyčias švietimo įstaigose, įgyvendina 2017 m. tarpinstitucinę prevencinę programą „Planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“. Tarpinstitucinės prevencinės programos įgyvendinimo darbo grupėje dalyvauja Programos įgyvendinimo partneriai: Kauno m. sav. administracijos Švietimo skyrius – vedėjo pavaduotoja dr. Ona Visockienė; Kauno m. sav. administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius – vedėja Birutė Daugėlienė; Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – direktorė Rasa Bortkevičienė; Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba – direktorė Raimunda Žiulytė; Kauno miesto mokyklų Vaiko gerovės komisija – pirmininkas Žilvinas Damijonaitis, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdyba – viršininkas Remigijus Stukas; Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno skyrius – pirmininkas Erikas Griškevičius; Lietuvos Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Kauno skyrius – pirmininkė Audronė Trumpickienė; Lietuvos Neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Kauno skyrius – pirmininkas Laimutis Jankauskas; Kauno Maironio gimnazijos Profesinio konsultavimo koordinacinis centras – direktorė dr. Daiva Garnienė; Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla – direktorė Rasa Šerpytienė.