Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė ir Kauno miesto muziejaus direktorė Rita Garbaravičienėvasario 13 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri minimoms įstaigoms leis realizuoti bendradarbiavimo galimybes bei perspektyvas. Abiejų organizacijų misija – švietėjiška: prasmingai plėtojant veiklą įtraukti Kauno miesto bendruomenę į Centre ir muziejuje organizuojamus renginius, kviesti aplankyti rengiamas parodas, pasiklausyti paskaitų, kviesti mokytojus į seminarus, konferencijas, rekomenduoti vesti netradicinėse aplinkose pamokas, kurios galėtų vyktų Kauno muziejaus skyriuose (Kauno pilyje, M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos, J. Gruodžio memorialiniame, P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuose), rengti bendrus projektus, renginius senjorams. 

 

Additional information