„Metų Švietėjo“ klubo narės mokytojos Lina Kostiukovienė, Erika Kubilienė, Lina Boguševičienė, Jolanta Vengalienė ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė Rasa Bortkevičienė, direktorės pavaduotojos Vilija Barzdžiuvienė ir Ginta Augustauskaitė, vasario 4 d. lankėsi Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Tai daugiafunkcinė savivaldybės biudžetinė ugdymo įstaiga, teikianti tiflopedagoginę pagalbą ir švietimo paslaugų prieinamumą sutrikusio regėjimo asmenims nuo gimimo iki brandžios senatvės, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą mokiniams iš visos Lietuvos. Centro direktorė Janina Stuopelienė viešnioms papasakojo apie vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, ugdymą, galimybes ir ateities perspektyvas, apie kasdienį ugdytinių gyvenimą Centre. Centro mokytojos pademonstravo modernias ugdymo priemones akliesiems ir silpnaregiams, be kurių jiems būtų labai sunku integruotis į visuomenę, pasidžiaugė ugdytinių pasiekimais ir išsakė aktualias problemas su kuriomis susiduria ugdant vaikus. Metų Švietėjos, suvokdamos kolegių darbo svarbą susitarė keistis gerąja patirti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė R. Bortkevičienė klubo narių vardu padėkojo Centro direktorei ir mokytojoms už jų nuoširdų ir labai prasmingą darbą neskaičiuojant laiko, atsidavimą, humanistinį požiūrį į ugdytinį, palinkėjo stiprybės, ištvermė dirbant ypatingai reikalingą ir reikšmingą darbą, suteikiantį ugdytiniams gyventi pilnavertį gyvenimą, lygiaverčiai integruojantis į bendruomenę.

 

Additional information