Kauno pedagogų kvalifikacijos centras parengė ir 2018 m. kovo 2 d. pateikė dvi paraiškas Lietuvos kultūros tarybai. Finansavimo projektinėms veikloms siekiama pagal dvi kultūros programas: „Ugdymas kultūra: kultūros edukacija“, „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas“.

Projektas „Medijos ir informacinis raštingumas gyvenimo kokybei“ skiriamas Kauno regiono vyresnio amžiaus žmonėms (įtraukiant ir socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančius neįgalius, vienišus asmenis). Projekto metu vyresnio amžiaus žmonėms bus suteikiama medijų ir informacinio raštingumo žinių bei praktinių jų panaudojimo įgūdžių. Tai būtinosios kompetencijos, gerinančios projekto dalyvių gyvenimo kokybę, įgalinančios kritiškai, efektyviai naudotis medijomis ir kitais informacijos šaltiniais bei susijusios su mokymosi visą gyvenimą įgūdžių stiprinimu. Projekto tikslinei grupei bus sukurta inovatyvi, siekianti ilgalaikio teigiamo poveikio metodinė priemonė. Projekto partneriai – Kauno apskrities viešoji biblioteka, Lietuvos švietimo istorijos muziejus, UAB „Diena Media News“.

Projekto „Inovatyvus ugdymas kultūra“ veiklomis siekiama paskatinti įsitraukti į kultūrinį gyvenimą gyventojų grupes, mažai dalyvaujančias kultūroje dėl socialinės atskirties, naudojant inovatyvias auditorijos pritraukimo ir dalyvavimo formas, orientuojantis į vaikų ir jaunimo kūrybiškumo atskleidimą ir kūrybinio potencialo ugdymą. Projekto dalyviams bus suorganizuotos edukacinės – kūrybinės veiklos, teatro užsiėmimai, seminarai kultūros edukatoriams, vaikų dienos centrų pedagogams. Projekto partneriai – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinis padalinys – Valstybės pažinimo centras, VšĮ „Menų ir mokymo namai“.

Additional information