Vasario 21d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre buvo pristatytas leidinys „Psichologas ugdymo įstaigoje. Praktiko užrašai“, kurį parašė jungtinė Kauno psichologų komanda: R. Juknienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė, D. Valiūnė, Kauno KTU Vaižganto progimnazijos psichologė, V. Lukauskienė, Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ psichologė, V. Indriūnienė, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos psichologė, A. Mančinskienė, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, A. Vainilavičienė, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos psichologė, Ž. Gorbačiovienė, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos psichologė.

Siekiant sukurti betarpišką, neformalią atmosferą renginio dalyvius pasitiko Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos mokytojų atliekami muzikiniai kūriniai, karšta kava ir netradicinė pradžia: psichologai buvo pakviesti pažaisti žaidimą, kurio metu reikėjo ištraukti vieną klausimą ir vieną atsakymą apie psichologo darbą. Kadangi ne visi atsakymai sutapo su klausimais, tai pralinksmino dalyvius ir sukūrė žaismingą renginio įžangą.

Pirmasis žodis buvo suteiktas Kauno miesto švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei J. Česnulevičienei, leidinio idėjos sumanytojai. Specialistė pasidžiaugė atliktu didžiuliu darbu, leidinio aktualumu psichologų bendruomenei ir ypač naujai pradėjusiems dirbti mokykloje psichologams. Padėkojo visai leidinį kūrusiai komandai ir ypač Kauno miesto psichologų metodinio būrelio pirmininkei R. Juknienei, kurios ryžtas ir entuziazmas padėjo pasiekti užsibrėžtų tikslų. Autoriams buvo įteikti Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštai ir simbolinės dovanėlės. J. Česnulevičienė padėkojo ir Kauno „Vyturio“ gimnazijos komandai: direktorei A. Bancevičienei, pavaduotojams, dailės mokytojai J. Stravinskienei, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai R. Lazarevičienei už aktyvų ir geranorišką bendradarbiavimą rengiant šį leidinį. Spalvingas iliustracijas ir leidinio viršelį sukūrė taip pat šios gimnazijos mokiniai.

Kalbėjusi Kauno mero patarėja O. Leiputė pažymėjo svarbų aspektą, kad leidinį parašė psichologai–praktikai, išdrįsę pasidalinti savo patirtimi su kitais kolegomis ir pasidžiaugė vaisingu bendradarbiavimu tarp skirtingų institucijų: universiteto, švietimo įstaigų, švietimo skyriaus, savivaldybės, pedagoginės–psichologinės tarnybos.

Renginio metu trumpai pasisakė ir kiti dalyviai. Leidinį recenzavusi dr. J. Misiūnienė, VDU socialinių mokslų fakulteto psichologijos katedros mokyklinės psichologijos magistrantūros studijų programos vadovė, pažymėjo, kad šis leidinys atspindi itin platų psichologo veiklos ugdymo įstaigoje spektrą ir akcentavo kaip svarbu yra sujungti teorines žinias su praktika. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė R. Žiulytė palinkėjo, kad šis leidinys būtų tik pradžia tolimesniam psichologų praktinės patirties dalinimuisi. Apie leidinį kalbėjo pagrindinė jo autorė ir sudarytoja Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė R. Juknienė. Ji trumpai prisiminė pagrindinius leidinio kūrimo etapus, papasakojo kaip kilo mintis rašyti būtent tokį leidinį, pristatė kiekvieną autorių ir jo indėlį atliekant šį darbą. Leidinio autoriai kvietė skaitytojus plačiau susipažinti su psichologinės pagalbos ypatumais ugdymo įstaigoje, pavyzdžiui, kaip teikiama pagalba specialių poreikių vaikams, vykdoma psichologinių problemų prevencinė veikla, su kokiais iššūkiais, situacijomis susiduria psichologai savo darbe, kokie galimi jų sprendimo būdai, kur kreiptis dėl profesinės priežiūros ir daug kitų aktualių klausimų.

Autoriai tikisi, kad šiame leidinyje pavyks rasti atsakymus į kai kuriuos aktualius psichologinės pagalbos teikimo ugdymo įstaigoje klausimus ir pradedantiesiems ir jau dirbantiems psichologams. Taip pat išsamiau su ugdymo įstaigos psichologo darbu galės susipažinti ir mokyklų vadovai, mokytojai, socialiniai pedagogai, mokinių tėvai, mokyklinę psichologiją studijuojantys studentai bei kiti specialistai, kurie domisi psichologinės pagalbos teikimu ugdymo įstaigoje.

Violeta Lukauskienė, Kauno lopšelio-darželio „Mažylis“ psichologė

Rita Juknienė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos psichologė


Additional information