Artėja Šv. Kalėdos. Gruodžio 12 d., atėję į literatūrinę popietę Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje, patyrėme angelišką nuotaiką, pilną šviesos, bendrystės šilumos ir meilės. Mokytojos lituanistės Laimutės Juškevičiūtės-Jonaitienės trijų knygelių „Lyriniai pagalvojimai apie angelus“ sutiktuvės buvo didelė, džiugi šventė. Autorė papasakojo, kad ją įkvėpė Anselm Grun knyga „50 angelų metams“ (V. 2006). Joje rašoma, kad: „Biblijoje angelai reiškia Dievo pasiuntinius. Dievas siunčia savo angelus, idant apsaugotų žmones. Angelai yra palydovai kelyje. Dorybės būdavo priskiriamos angelams.“

Pirmoje knygelėje „suskrido“ 50 angelų. Ją išleido 2013 metais. Antrąją – 2015 metais. Kūryba liejasi, kai širdis sklidina meilės, kai norisi pasidalinti ja, atiduoti kitiems. Meilė gali gydyti, pakeisti, prikelti. Kūryba – dieviška dovana, ji gali praplėsti mūsų sąmonę, vesti į aukštesnį, gilesnį žmogaus paskirties suvokimą, savęs tobulinimą.

Trečioji knygelė „Lyriniai pagalvojimai apie angelus“ (2017) iliustruota pačios autorės. Nuo švelnių drugelio sparnų – iki tvirto, galingo medžio ar ugningų sulėlydžio gaisų – tai vis žemės vaizdai, kuriuos malda sujungia su sielos gyvenimu, Dangumi. Paveiksluose nerasime angelo, bet visa nuostabioji gamta, saugoma jų dvasios, įgyja ypatingą prasmę. Aukštesnės tikrovės nuojauta ir ilgesys plevena šioje angelų apsuptoje poezijoje. Ją įtaigiai perteikė skaitovės Vitalija Laurinavičienė, Eglė Targanskienė, savo šventine išmone stebinusi grafikė ir poetė Virginija Kuzmickaitė. Nepaprastos energijos pedagogės, tautodailininkės, poetės  Gražinos Pasilauskienės įkurtas A. Panemunės senjorų klubas „Sinavadas“ kvietė dainuoti visus drauge. Skambėjo „Iš Lietuvos į Lietuvą“ (P. Raščiaus), „Nebarstyk šalnos į plaukus“ (G. Pasilauskienės), „Vėjų valanda“ (R. Paulo, lietuviškas tekstas A. Zulumskytės) „Nakties garsai“ (muzika V. Mikalausko, žodžiai A. Slavicko) ir kitos dainos...

Angelai gali ateiti gydytojų, mokytojų pavidalu ir padėti, nukreipti į šviesos kelią. L. Jonaitienės kalėdinę dovaną – jos knygeles „Lyriniai pagalvojimai apie angelus“ – gavo visi popietės dalyviai. Ir dar rinkosi po vieną angelą – 2018 metų palydovą.

Autorę sveikino buvusieji bendradarbiai – pedagogai, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai. Buvo daug šviesos ir gėlių. Angelai lydės kelyje, žadins viltį, meilę, kantrybę. Skaitysime knygeles apie juos. Gėrėsimės iliustracijomis. O viena jų – ypatinga. Tai anūkės Ūlos Jonaitytės (11 m.) pieštas paveikslas šalia eilėraščio „Kraujo angelas“. Eilėraštyje „Šilumos angelas“ L. Jonaitienė atskleidžia savo norą, didų tikslą:

„Aš pati kaip saulė būti noriu,

Kiekvienam – savos širdies lašelį.“

Pasauliui reikia meilės ir taikos. Ir žmogiškumo – kaip saulės.

Už nepaprastą nuoširdumą dėkojame bibliotekos darbuotojai Irenai Valentukonienei, kurią vadiname „Rūpestingumo angelu“. Visam Kauno pedagogų kvalifikacijos centro kolektyvui linkime laimingų Naujųjų Metų.

Veronika Živilė Baltušnikaitė

(LNRS)

Additional information