Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kviečia rengti ir teikti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2018 metams, orientuotas į švietimo prioritetus ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą:

1 prioritetas. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.

  • Mokinių pasiekimų ugdyme ir pagalbos mokiniui  tobulinimas:

           Individualių mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant   

           ugdymo rezultatų;

            Mokinio motyvacija, asmeninė ir akademinė pažanga, įsivertinimas ir vertinimas;

            Mokyklos kultūra – kiekvieno mokinio pažangai.

2 prioritetas. Įrodymais grįstas mokymas.

  • Duomenų panaudojimas ugdymo kokybei:

Tarptautinių tyrimų duomenų ir nacionalinių vertinimų, testų duomenų panaudojimas pamokos kokybei;

Mokyklos vidaus įsivertinimas ir jo duomenų panaudojimas veiklos planavimui ir tobulinimui;

Pamokos kokybės rodikliai.

3 prioritetas. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

  • Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:

Profesinio pedagogų skaitmeninio raštingumo ir IT kompetencijų tobulinimas;

Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas;

Dalykinių kompetencijų tęstinis kvalifikacijos tobulinimas.

  • Įsivertinimu ir duomenų analize grįstos vadybos gerinimas.
  • Smurto ir patyčių mažinimas švietimo įstaigose.
  • Emocinės ir socialinės aplinkos gerinimas ugdymo įstaigose.
  • Ugdymo aplinkos gerinimas, šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas.
  • Neformaliojo ugdymo veiklos kokybės skatinimas. 

Programų laukiame iki 2018 m. sausio  mėn. 15 dienos.

PRIDEDAMA:  Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.

Programas siųsti elektroniniu paštu Centro metodininkams pagal priklausančias veiklos sritis:

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Priklausančios veiklos sritys

Elektroninis paštas

Telefonas

1.

Audronė Antanavičienė

Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 20 01 27

2.

Alvydas Bakutis

Menai, etninė kultūra, neformalusis švietimas, žmogaus sauga, technologijos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 52

3.

Vilija Barzdžiuvienė

Vadyba.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 40 61

4.

Leta Dubinskienė

Informacinės technologijos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 39 41

5.

Valerija Segalovičienė

Socialinis - prevencinis darbas, pedagoginė psichologija, specialusis ugdymas.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 20 01 27

6.

Ginta Tarankienė

Bendrosios programos, neformalusis suaugusiųjų švietimas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 42 11

7.

Ilona Teresienė

Gamtos mokslai, tikslieji mokslai, ekonomika, geografija.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 41 58

8.

Laura Vaitkevičienė

Kūno kultūra, atestaciniai renginiai (ŠMM ministro įsakymu patvirtintos programos), istorija.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 39 41

9.

Zita Verbickienė

Dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 37) 32 41 58

Additional information