Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2016.12.05 2016.11.30 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje
„Įvairių ugdymosi metodų taikymas emocinės vaiko savijautos gerinimui“
siųstis siųstis
2016.12.02 2016.11.30 Dėl dalyvavimo kūrybiniame konkurse Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje (Vėtrungės g. 1, Kaunas) siųstis siųstis
2016.11.29 Dėl 2016-11-29 Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje vykusios tarptautinės pradinio ir specialiojo ugdymo konferencijos „Projektinės veiklos svarba mokinių kūrybiškumo ir socialinio intelekto ugdymui“ pranešimų bei stendinių pranešimų pateikimo. siųstis siųstis
siųstis
2016.12.05 2016.11.29 Dėl pranešimo konferencijoje „Pagalbos mokiniui specialistų veikla, siekiant ugdytinių akademinės ir solialinės pažangos “ Kaune siųstis siųstis
2016.11.28 dėl 2016-11-28 Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje vykusios metodinės dienos „Mokinių kūrybiškumo ir socialinio intelekto ugdymas“. siųstis siųstis
2016.12.19 2016.11.28 Dėl stendinių pranešimų parodos „Dieną pradedu mankšta“ Kauno moksleivių aplinkotyros centre siųstis siųstis
2016.12.08 2016.11.24 Pažyma dėl renginio „Intelektualinės mokytojų dirbtuves“ organizacinio komiteto. Kauno Kazio Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97, Kaunas siųstis
2016.12.05 2016.11.24 Pažyma dėl metodinio renginio „Intelektualinės mokytojų dirbtuvės“ Kazio Griniaus progimnazija, Šiaurės pr. 97, Kaunas siųstis siųstis
2016.12.01 2016.11.18 Dėl dalyvavimo rusų kalbos mokytojų ir mokinių konferencijoje
„Michailas Bulgakovas ir Lietuva“
Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje siųstis
siųstis
siųstis

siųstissiųstis
siųstis

2016.12.01 2016.11.24 Dėl dalyvavimo atviroje veikloje „Fair Play sporte ir gyvenime“ VIETA: Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje, (Vandžiogalos g. 51, Kaunas) siųstis siųstis
2016.11.30 2016.11.17 Dėl metodinio renginio „Matematika šiandien“ B.Brazdžionio mokykla siųstis siųstis
2016.11.30 2016.11.17 Dėl atviros veiklos jaunimo klasių mokiniams - viktorinos „Matematikos šalyje mes keliaujame drauge“ Kauno A.Puškino gimnazijos Pagrindinio ugdymo skyrius siųstis siųstis
2016.11.23 2016.11.17 Dėl dalyvavimo paskaitoje Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2016.11.22 2016.11.17 Dėl pranešimų tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Tarptautinių projektų įgyvendinimo praktika šiuolaikinėje mokykloje“. Kauno Rokų gimnazija siųstis siųstis
2016.11.22 2016.11.17 Dėl dalyvavimo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Tarptautinių projektų įgyvendinimo praktika šiuolaikinėje mokykloje“. Kauno Rokų gimnazija siųstis siųstis
2016.11.17 2016.11.16 "Pažyma dėl dalyvavimo metodiniame renginyje "Emociškai intelektuali mokyklos bendruomenė" Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2016.11.17 2016.11.16  Dėl metodinės valandos
bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams
„Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo galimybės ugdymo procese“
 Kauno Aleksandro Stulginskio
mokykla-daugiafunkcis centras
 siųstis siųstis
 2016.11.15  2016.11.15 Dėl renginio „Tyrimo „Kauno miesto suaugusiųjų neformaliojo mokymo(si) galimybės ir poreikiai“ pristatymas. Suaugusiųjų švietėjų portalo „EPALE” galimybės”  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųtis

 

Additional information