Išrašymo dataVykimo dataPavadinimasVietaAtsisiųsti PDF
PažymaSąrašas
2011-04-29 2011-04-29 Integruota respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija „Kūrybiškas mokytojas – kūrybingas vaikas“. Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla (Šiaurės pr., 55)   siųstis   siųstis
2011-04-27 2011-04-27 Projekto „Lyderių laikas“ edukacinių knygų pristatymas Kauno pedagogų kvalifikacijos centras   siųstis   siųstis
2011-04-20 2011-04-15 Kauno regiono mokyklų muziejų vadovų ir mokinių, užsiimančių muziejine veikla metodinė - praktinė konferencija „Mokyklinis muziejus – tautinės, kultūrinės ir istorinės atminties išsaugojimo lobynas“ Lietuvos švietimo istorijos muziejus (Vytauto pr. 52, Kaunas)   siųstis   siųstis
2011-04-18 2011-04-04 ..08 Metodinė praktinė savaitė kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojams „Olimpinė savaitė“. Kauno šv.Kazimiero vid. m-kla, (Vandžiogalos g. 54)   siųstis   siųstis
2011-04-18 2011-04-06 Metodinė praktinė diena „Mažasis Olimpas“. Kauno šv.Kazimiero vidurinė mokykla (Vandžiogalos g. 54)   siųstis   siųstis
2011-04-14 2011-04-14 Mokinių tiriamųjų, projektinių ir kūrybinių darbų konferencijos „Tiriam pasaulį – atrandam save“ konferencija. Kauno „Varpo“ gimnazija   siųstis   siųstis
2011-04-12 2011-04-07 Kauno regiono matematikos mokytojų ir mokinių konferencija „Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymas, mokant matematikos“. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras   siųstis   siųstis
2011-04-04 2011-03-23 Paskaita ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms, mokytojams, tėvams „Montesorinio auklėjimo filosofijos kilmė ir prasmė“. VšĮ Kauno Montesori pradinė mokykla   siųstis   siųstis

Additional information