2020 metų gruodžio mėnesio pažymos

 

Išrašymo data

Renginio data

Pavadinimas

Vieta

Pažyma, sąrašas 

2020-12-29 2020-12-17

Dėl  dalyvavimo gerosios patirties metodinėje valandoje „Rusų kalbos VBE rezultatų aptarimas ir mokinių ruošimo egzaminams problemos“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
 2020-12-28  2020-12-16

Dėl  dalyvavimo gerosios patirties metodiniame renginyje „Praktiniai patarimai mokytojams ruošiant mokinius valstybiniam anglų kalbos egzaminui“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
2020-12-16   2020-12-16

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Vertinimo ir įsivertinimo būdai mokant nuotoliniu būdu“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
 2020-12-18 2020-12-15 

Dėl patirties sklaidos „Nuotolinis mokymasis siekiant rezultato: misija įmanoma!“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
 2020-12-18 2020-12-15

Dėl dalyvavimo patirties sklaidos „Nuotolinis mokymasis siekiant rezultato: misija įmanoma!“ renginyje.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
2020-12-31 2020-12-14

Dėl metodinio renginio „Klimato kaita: ko ir kaip turime mokyti(s)?“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
 2020-12-11  2020-12-09

Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Bibliotekininko darbo patirtys“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
 2020-12-21  2020-12-09

Dėl  dalyvavimo metodiniame renginyje-diskusijoje „Ugdymo patirtis daugiakultūrėse klasėse“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
2020-12-08 2020-12-03

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „E-mokymosi platformos School Emergency kaip reaguoti į nepaprastąją situaciją, skirtą pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklų mokytojams ir mokiniams mokytis, pristatymas“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
2020-12-08 2020-12-03

Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Menas mokytis“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti
 2020-12-03  2020-12-01

Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Nuotolinio mokymo organizavimas Teams aplinkoje“.

Virtuali aplinka Atsisiųsti