Paieška

Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Rima Kalinauskienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“ direktorė, logopedė ekspertė
Gitana Šimkutė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“, logopedė metodininkė
Elena Jakelaitienė
Sekretorė
Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“, specialioji pedagogė, metodininkė
Valdas Urbonavičius
Narys
Kauno Prano Daunio ugdymo centras, specialusis pedagogas, logopedas ekspertas
Laima Rickevičienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“, logopedė metodininkė
Dalia Bagdonienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“, logopedė ekspertė
Audronė Ališauskienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“, logopedė ekspertė
Gitana Svidraitė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, logopedė metodininkė
Inga Danauskienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Kulverstukas“, logopedė metodininkė
Eglė Buraitienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“, logopedė ekspertė
Jūratė Audronė Virkutienė
Narė
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, surdopedagogė metodininkė