Paieška

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Laima Kanienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“,
direktorė
Jūratė Tatolytė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kristina Gadliauskienė
Sekretorė
Kauno ankstyvojo ugdymo mokykla „Eureka“,
vadovė
Lijana Vadopalienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Regina Beinorienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“
direktorė
Daiva Statkevičienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“,
kūno kultūros mokytoja ekspertė
Sandra Virbašienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“,
mokytoja ekspertė
Rasa Šniaukienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“,
direktorė
Laima Alšauskienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Jankauskienė
Narė
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“,
auklėtoja ekspertė
Rita Tumosienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“,
muzikos mokytoja metodininkė