Paieška

Etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Aida Žalimienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“,
auklėtoja ekspertė
Giedrė Ramunė Pečiulienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja ekspertė
Rasa Vanda Šukienė
Sekretorė
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja metodininkė
Alvija Freidgeim
Narė
Kauno „Šilo“ pradinės mokykla,
vyresnioji mokytoja
Vaida Kasparavičienė
Narė
Kauno tautinės kultūros centras,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vilius Marma
Narys
Kauno muzikos klubas „Bandonija“,
mokytojas
Andrius Morkūnas
Narys
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
mokytojas metodininkas
Laimutė Stasė Proškutė
Narė
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja metodininkė
Birutė Viršilaitė
Narė
VDU „Atžalyno“ progimnazija,
mokytoja ekspertė