Paieška

Etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Aida Žalimienė
Pirmininkė
Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“, ikimokyklinis ugdymas, mokytoja ekspertė
Vaida Kasparavičienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Vanda Šukienė
Sekretorė
Kauno 1-oji muzikos mokykla, etninė muzika, mokytoja metodininkė
Giedrė Ramunė Pečiulienė
Narė
Kauno 1-oji muzikos mokykla, etninė muzika, mokytoja ekspertė
Alvija Freidgeim
Narė
Kauno „Šilo“ pradinės mokykla, muzika, mokytoja metodininkė
Vilius Marma
Narys
Kauno muzikos klubo „Bandonija“, vadovas, mokytojas
Andrius Morkūnas
Narys
Kauno „Vyturio“ gimnazija, etninė muzika, mokytojas metodininkas
Laimutė Stasė Proškutė
Narė
Kauno 1-oji muzikos mokykla, etninė muzika, mokytoja metodininkė
Birutė Viršilaitė
Narė
VDU „Atžalyno“ progimnazija, pradinis ugdymas, mokytoja ekspertė
Nijolė Grivačiauskienė
Narė
Individuali veikla
Laima Kubilienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“, mokytoja metodininkė, etninės kultūros mokytoja