Paieška

Etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Alvydas Bakutis
alvydas.bakutis@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 52

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2022–2024 M. M.)

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Vaida Kasparavičienė
Pirmininkė
Kauno tautinės kultūros centras,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Etninės kultūros globos tarybos narė
Vilius Marma
Pirmininkės pavaduotojas
Kauno muzikos klubo „Bandonija“,
vadovas, mokytojas
Rasa Vanda Šukienė
Sekretorė
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
etninė muzika, mokytoja metodininkė
Giedrė Ramunė Pečiulienė
Narė
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
etninė muzika, mokytoja ekspertė
Alvija Freidgeim
Narė
Kauno „Šilo“ pradinės mokykla,
muzika, mokytoja metodininkė
Andrius Morkūnas
Narys
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
etninė muzika, mokytojas metodininkas
Laimutė Stasė Proškutė
Narė
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
etninė muzika, mokytoja metodininkė
Birutė Viršilaitė
Narė
VDU „Atžalyno“ progimnazija,
pradinis ugdymas, mokytoja ekspertė
Nijolė Grivačiauskienė
Narė
Individuali veikla
Laima Kubilienė
Narė
Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“,
mokytoja metodininkė, etninės kultūros mokytoja