Paieška

Etikos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Audronė Antanavičienė
audrone.antanaviciene@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, Pavardė 
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Polina Žemaitienė
Pirmininkė
Kauno Milikonių progimnazija,
Kauno Kovo 11-osios gimnazija, mokytoja ekspertė
Neringa Zaveckienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Laima Motiejūnienė
Sekretorė
Vytauto Didžiojo universiteto klasikinio ugdymo mokykla, mokytoja metodininkė
Daiva Mikučionienė
Narė
Kauno „Aušros“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Tomas Pažarauskas
Narys
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokytojas metodininkas
Irina Stanislovavičienė
Narė
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, mokytoja ekspertė
Nijolė Baliukevičienė
Narė
Kauno Jono Jablonskio gimnazija, mokytoja metodininkė
Rūta Bylienė
Narė/ sekretorė
Kauno „Vyturio“ gimnazija, mokytoja metodininkė