Paieška

Etikos mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė 
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Polina Žemaitienė
Pirmininkė
Kauno Milikonių progimnazija,
Kauno Kovo 11-osios gimnazija,
mokytoja ekspertė
Neringa Zaveckienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Saulės“ gimnazija,
mokytoja ekspertė
Laima Motiejūnienė
Sekretorė
Kauno Dainavos progimnazija,
mokytoja metodininkė
Rūta Bylienė
Narė / sekretorė
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Daiva Roževičienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Daiva Mikučionienė
Narė
Kauno „Aušros“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Tomas Pažarauskas
Narys
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija,
mokytoja metodininkė
Irina Stanislovavičienė
Narė
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija,
mokytoja ekspertė
Nijolė Baliukevičienė
Narė
Kauno Jono Jablonskio gimnazija,
mokytoja metodininkė