Paieška

Etikos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Ernesta Strainytė
ernesta.strainyte@kaunosic.lt
(8 37) 20 01 27

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS (2022–2025 M. M.)

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Polina Žemaitienė
Pirmininkas
Kauno Milikonių progimnazija, mokytoja ekspertė
Neringa Zaveckienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno „Saulės“ gimnazija, mokytoja ekspertė
Laima Motiejūnienė
Sekretorius
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, mokytoja metodininkė
Asta Kraujūnienė
Narys
Kauno KTU gimnazija, vyresnioji mokytoja
Daiva Roževičienė
Narys
Kauno VDU „Rasos“ gimnazija, mokytoja metodininkė
Rūta Bylienė
Narys
Kauno „Vyturio“ gimnazija, vyresnioji mokytoja
Irina Stanislovavičienė
Narys
Kauno Tarptautinės gimnazija, mokytoja ekspertė
Tomas Pažarauskas
Narys
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, mokytojas metodininkas
Egidija Tarkauskienė
Narys
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, mokytoja metodininkė