Paieška

Teachers’ group for regional studies and tourism

Regulations of the Methodology Group

Activity plan for the Methodology Group

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Dalina Galskienė
Pirmininkė
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, metodininkė, kraštotyrininkų būrelio vadovė, papildomojo ugdymo mokytoja metodioninkė (kraštotyra)
Danutė Randakevičienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija,
istorijos mokytoja metodininkė
Rolanda Girskienė
Sekretorė
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
būrelio vadovė, pradinių klasių vyr. mokytoja
Laima Toločkienė
Narė
Kauno „Atžalyno“ progimnazija,
etikos ir rusų kalbos mokytoja, kraštotyrininkų būrelio vadovė, papildomojo ugdymo (kraštotyra) vyr. mokytoja
Laimutė Nakutienė
Narė
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
metodininkė, papildomojo ugdymo (turizmas) mokytoja metodininkė
Vaida Lataitė
Narė
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
metodininkė, būrelio vadovė, neformaliojo ugdymo
vyr. mokytoja
Birutė Germanavičienė
Narė
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla,
būrelio vadovė, neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja